Chú trọng phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng

- Đảng bộ huyện Yên Sơn đã và đang có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm cũng như cho cả nhiệm kỳ gắn với nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tế cuộc sống ngày càng hiệu quả.

Hội viên phụ nữ xã Xuân Vân (Yên Sơn) tích cực phát triển kinh tế, phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sau 7 năm liên tục không kết nạp được đảng viên mới, năm 2021, Chi bộ Thống Nhất, xã Tiến Bộ đã kết nạp được 1 quần chúng ưu tú cho đảng, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 17 người. Đồng chí La Văn Kiều, Bí thư chi bộ thôn cho biết, nguyên nhân khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng ở chi bộ là do thanh niên trong thôn đi làm ăn xa, quần chúng tại địa phương thì đa phần đều có tuổi, một số quần chúng chưa ý thức rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Xác định rõ nguyên nhân cùng những tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển đảng, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể trong thôn quan tâm, tạo điều kiện để các đoàn viên, hội viên rèn luyện, phấn đấu vào đảng. Phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình và cụm dân cư, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với Đảng, tập thể thôn. Chi bộ giữ gìn tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy trách nhiệm người đứng đầu chi bộ, vai trò của đảng viên, làm gương cho quần chúng tự nguyện, phấn đấu vào Đảng.

“Gần 10 năm làm chi hội trưởng phụ nữ tại thôn, nay được chi bộ xem xét kết nạp Đảng; tôi thấy rất vinh dự. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, học hỏi để trở thành đảng viên gương mẫu, cùng chi bộ tuyên truyền, vận động xây dựng quê hương ngày càng phát triển” - Chị Trần Thị Thành, đảng viên mới được kết nạp của chi bộ thôn Thống nhất phấn khởi chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiến Bộ Hoàng Minh Thảo cho biết: trong năm 2021, Đảng bộ xã kết nạp được 7 đảng viên mới, vượt 233% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Đảng bộ xã có 3 chi bộ nhiều năm trước không phát triển được đảng viên như Chi bộ Thống Nhất 7 năm, Đèo Tượng 6 năm, Rạp 6 năm thì nay đã kết nạp được đảng viên mới. Tháng 11/2021, xã đã hoàn thành xóa trưởng thôn không là đảng viên tại các chi bộ thôn Gia, Tân Biên 1, Tân Biên 2. Đội ngũ đảng viên được tăng cường đã đi đầu trong mọi lĩnh vực, nêu gương đi đầu thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhất là trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới…

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Yên Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, có nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục.

Đồng chí Trần Giang Tuyên, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện cho biết: để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng; giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đối với các chi bộ thôn, khu phố. Đồng thời, thực hiện sàng lọc cho ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Ngoài ra, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, ngoài thực hiện những nội dung theo Điều lệ Đảng, các chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt mở rộng để nắm bắt, sát sao những nội dung trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, phong trào của địa phương. Trên cơ sở này, các đoàn thể tổ chức nghiêm túc lịch sinh hoạt, hàng tháng đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, đảng ủy giao; quan tâm, rà soát đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng, phát triển, tạo nguồn cho Đảng...

Công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng cũng được chú trọng, đảm bảo về chương trình, nội dung, đồng thời chỉ đạo tốt việc theo dõi, giúp đỡ cho quần chúng sau học tập; tỷ lệ được kết nạp sau khi bồi dưỡng đạt từ 50% trở lên. Cùng với đó, các chi, đảng bộ cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp ủy cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Các địa phương phát huy vai trò của hệ thống chính trị, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho chi bộ, bảo đảm chất lượng và số lượng. Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

Với những giải pháp tích cực nói trên, công tác phát triển đảng viên trong toàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất và lượng. Năm 2021, toàn Đảng bộ huyện đã xét kết nạp 180 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% kế hoạch, công nhận 236 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Nhiều đảng viên tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; vận động gia đình và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở thôn, khu dân cư. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục