Cố gắng gấp ba

- Tại cuộc làm việc với các tập đoàn kinh tế tư nhân để lắng nghe ý kiến, hiến kế và động viên, chia sẻ khó khăn, tháo gỡ vướng mắc nhằm giành thắng lợi kép, Thủ tướng Chính phủ đã nêu yêu cầu "khó khăn gấp đôi thì phải cố gắng gấp ba". Đó cũng chính là tinh thần chúng ta đã thực hiện suốt từ khi dịch covid-19 bùng phát cuối tháng 3/2020 đến nay.

Nhiều ngành, lĩnh vực đã lựa chọn việc chuyển đổi số như triển khai phần mềm ứng dụng khai báo y tế, truy vết người nghi nhiễm, khám chữa bệnh từ xa, xử lý công việc trên môi trường mạng; đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán điện tử, thông tin điện tử một cửa, cổng dịch vụ công quốc gia...

Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là doanh nghiệp nhà nước đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, điện, nước, xăng dầu, bưu chính viễn thông...

Đặc biệt, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV cũng được coi là kỳ họp đặc biệt khi lần đầu tiên Quốc hội họp trực tuyến, thể hiện sự đổi mới, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tạo động lực để đất nước và nhân dân ta vượt qua khó khăn, để tiếp tục phát triển.  

Chúng ta đang trong tiến trình tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tinh thần cố gắng gấp ba cần được thực hiện triệt để hơn nữa trong tất cả các tổ chức cơ sở đảng và cá nhân từng cán bộ, đảng viên. Bên cạnh việc làm tốt công tác nhân sự, cần quan tâm đúng mức đến việc chuẩn bị văn kiện, trong đó có xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Cần tránh việc thiếu định lượng, không có chỉ số tham chiếu, chung chung, chưa rõ người, rõ việc, rõ mục tiêu, rõ giải pháp và thời gian thực hiện. Tránh việc sao chép, chỉnh sửa, mô phỏng chương trình hành động giữa các cấp ủy với nhau và với cấp ủy cấp trên...

Làm được như vậy mới nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần đạt mục tiêu kép: vừa hóa giải các nguy cơ từ dịch bệnh, vừa bảo đảm các yêu cầu tăng trưởng. 

   Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục