Công tác kiểm tra, giám sát tạo chuyển biến từ cơ sở

- Việc chủ động kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; lựa chọn những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực để kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm sai phạm đã góp phần tạo ra nhiều chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là ở cơ sở. Qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đầu năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đạo Viện (Yên Sơn) đã thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số công chức là đảng viên. Qua kiểm tra cho thấy có một số vi phạm như: thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ, không đúng, không kịp thời các quy định về chính sách an sinh xã hội; bỏ vị trí công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đảng ủy xã đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đồng chí La Thị Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đạo Viện cho biết: Sau kiểm tra dấu hiệu vi phạm và thực hiện nghiêm việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên đã giúp cán bộ, công chức của xã nhận thức rõ sai phạm, kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, sai phạm, tích cực hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đạo Viện rà soát chương trình kiểm tra giám sát.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng ủy xã Sơn Nam (Sơn Dương) cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đồng chí Dương Chí Thành, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, Đảng ủy thường xuyên bám sát quy chế làm việc của cấp ủy, các chương trình thực hiện nghị quyết của Đảng ủy để xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát. Căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng, Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu thực hiện, thường xuyên giám sát các chi bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ đầu năm, đến nay Đảng ủy xã Sơn Nam đã kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng và vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với hoạt động của thôn, Ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội đối với 4 chi bộ: Thanh Thất, Khoan Lư, Rừng Vầu, Vườn Quan; kiểm tra việc quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đối với các chi bộ thôn Bình Man, Bình Thái, Đồng Cháy, Trúc Long. Đảng ủy xã cũng thực hiện giám sát đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã, chi bộ Cầu Bâm, Ao Xang trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các chi bộ đều thực hiện tốt, không có chi bộ, đảng viên nào vi phạm đến mức phải kỷ luật.

Đồng chí Trần Minh Tuấn, Bí thư chi bộ thôn Bình Man, Đảng bộ xã Sơn Nam chia sẻ, việc kiểm tra, giám sát thường xuyên của đảng ủy với các chi bộ, đảng viên đã giúp các chi bộ đánh giá đúng hơn tình hình hoạt động của cán bộ, đảng viên; phát huy ưu điểm, cách làm hay, kịp thời chấn chỉnh, những lệch lạc trong nhận thức và hành động của đảng viên; giúp đối tượng được giám sát tự đánh giá được kết quả hoạt động của mình cũng như ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế, thiếu sót để khắc phục, phấn đấu vươn lên; ngăn ngừa kịp thời những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, cấp ủy cơ sở đã kiểm tra đối 247 tổ chức đảng, 143 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 167 tổ chức Đảng và 53 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện các nghị quyết của tỉnh; việc thực hiện chương trình công tác năm 2021; quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cấp ủy giao… Cấp ủy cơ sở và chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật đối với 79 đảng viên, có 15 cấp ủy viên, tăng 26 đảng viên so với cùng kỳ năm 2020. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện những nội dung vi phạm về chính sách pháp luật của nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo...

Việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, phòng ngừa, xử lý từ sớm các dấu hiệu vi phạm; không để những vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Đồng thời, giúp phát huy tốt hơn vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ đươc giao.         

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục