Cũng là thích ứng

- Trong tình hình số ca F0 tăng hàng ngày, tại nhiều địa phương đã xuất hiện tình trạng quá tải ở các trạm y tế do người đến khai báo, xin xác nhận quá đông.

Nguyên nhân một phần do lượng cán bộ, nhân viên y tế bị lây nhiễm, phải tạm dừng công việc; một phần do quy định các F0 phải đến cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm nhanh mới được xác nhận là F0, do gia đình F0 phải có giấy của y tế mới được đến UBND phường nộp để chờ UBND phường ra quyết định hết cách ly. Ấy là chưa kể nhiều cơ quan bắt buộc F0 nộp giấy hoàn thành cách ly để được đi làm, học sinh sau khi khỏi bệnh phải nộp giấy chứng nhận về trường...

Nhằm giúp người dân thuận tiện trong việc làm thủ tục xác nhận F0, nhiều địa phương đã số hóa việc gửi kết quả xét nghiệm để được xác nhận. Tuy nhiên, chưa nhiều nơi làm được điều này.

Mới đây, tại cuộc họp của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng đã nêu rõ mục tiêu trong năm 2022 là phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ trực tuyến, lưu ý các cơ quan cần khiêm tốn, cầu thị lắng nghe người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, đừng “nghe xong để đấy”, “nội dung nào tiếp thu được thì tiếp thu, nội dung nào không tiếp thu được thì nói rõ, giải trình”...

Chính vì vậy, nhân dân mong muốn các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần nhanh chóng cải tiến cách tổ chức, quản lý các F0, tránh máy móc theo các quy định từ trước. Nếu các thủ tục hành chính được số hóa, người dân sẽ không phải vất vả đi lại nhiều, nhân viên các trạm y tế cũng đỡ vất vả và tránh được nguy cơ lây lan dịch. Chúng ta đang thực hiện thích ứng linh hoạt, nên việc các cơ quan BHXH, y tế, chính quyền địa phương nhanh chóng có sự thống nhất để số hóa thủ tục quản lý, chứng nhận F0 cũng chính là một các thích ứng linh hoạt vậy.         

Ngọc Linh 

Tin cùng chuyên mục