Tiếng việt | English

Dân chủ, minh bạch

TQĐT - Với kết quả chính thức do Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.

Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 là 870, có 496 người trúng cử. Tất cả 19 ủy viên Bộ Chính trị, 17 thành viên Chính phủ ứng cử đã trúng cử. Trong danh sách trúng cử, có 2 người tự ứng cử, 21 người ngoài Đảng, 317 đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu.

So với số lượng đại biểu cần bầu như dự kiến thì thiếu cả đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, đại biểu HĐND huyện, và đại biểu HĐND xã. Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, số thiếu này không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của HĐND các địa phương. Đối với những nơi có tỷ lệ bầu thiếu 2/3 số đại biểu thì đã tiến hành bầu thêm. Ở các nhiệm kỳ trước, cũng đã có việc bầu thiếu đại biểu. Đó là điều bình thường.

Nhưng điều đáng suy nghĩ ở chỗ, có những nơi bầu thiếu đến hơn 400 đại biểu HĐND xã, có nơi cả chủ tịch UBND và bí thư Đảng ủy xã đều trượt. Chứng tỏ người dân ở xã đó hiểu rất rõ năng lực, phẩm chất, lối sống của ứng cử viên; nên việc ứng cử viên là cán bộ chủ chốt không trúng cử là công bằng. Dư luận cho rằng, việc bầu thiếu đại biểu so với dự kiến đã thể hiện tính dân chủ, công khai, minh bạch của cuộc bầu cử; đồng thời thể hiện con mắt tinh tường của cử tri. Cử tri có quyền lựa chọn người xứng đáng. Những người chưa được bầu, chứng tỏ chưa được đông đảo cử tri tin tưởng gửi gắm trách nhiệm đại biểu dân cử. Người làm được việc, có uy tín trong nhân dân sẽ được nhân dân lựa chọn. 

Chính vì vậy, ở cả nơi chưa bầu đủ và nơi đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhân dân đều mong muốn những người vừa trúng cử sẽ tiếp tục xứng đáng với niềm tin và sự lựa chọn của cử tri.       

 Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục