Tiếng việt | English

Dân vận khéo góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng thời gian qua, huyện Na Hang đã đa dạng hóa các hình thức vận động quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”.

Huyện Na Hang hiện có 841 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, có 170 mô hình tập thể, 671 mô hình của cá nhân. Riêng trong năm 2019, huyện xây dựng mới được 32 mô hình tập thể, 84 mô hình cá nhân. Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực sự đạt hiệu quả, trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo". Các mô hình “Dân vận khéo” của huyện tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, giải quyết các bức xúc ở khu dân cư; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. 


Công trình đường bê tông thôn Phiêng Rào, xã Năng Khả (Na Hang) chào mừng đại hội đảng các cấp là mô hình dân vận khéo năm 2019.

Đồng chí Triệu Tài Phin, Chủ tịch UBND xã Sơn Phú cho biết, Đảng ủy xã luôn xác định xây dựng mô hình “dân vận khéo” trong phát triển kinh tế là trọng tâm. Xã đã vận động, tuyên truyền người dân lựa chọn những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện của người dân địa phương để triển khai, nhân rộng như trồng tre lấy măng, chăn nuôi đại gia súc, nấu rượu chăn lợn, chăn nuôi cá lồng. Hiện nay, xã đã xây dựng được 5 tổ hợp tác sản xuất thu hút 120 người tham gia và một số mô hình điển hình trong phát triển kinh tế như mô hình trồng tre lấy măng thu nhập trên 80 triệu đồng/năm của hộ ông Bàn Văn Hấy, thôn Nà Lạ; mô hình nuôi cá lồng của hộ ông Phùng Xuân Sơn, thôn Nà Lạ, thu nhập trên 80 triệu đồng/năm; mô hình nuôi trâu sinh sản của hộ gia đình ông Hà Văn Giang, thôn Bản Lằn cho thu nhập trên 300 triệu; mô hình chăm sóc và phát triển rừng có hộ bà Ma Thị Nghinh, thôn Bản Lằn, xã Sơn Phú trên 5 ha; hộ ông Hà Văn Úy, thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú trên 10 ha. 

Ngay từ những ngày đầu năm 2020, công trình đường bê tông thôn Phiêng Rào, xã Năng Khả được đưa vào sử dụng. Đây là công trình từ nguồn vốn 135 được Đảng ủy xã lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp và là mô hình “Dân vận khéo” năm 2019. Ông Ma Văn Đường, Bí thư Chi bộ cho biết, con đường dẫn vào nơi ở của gần 20 hộ dân, vốn là đường đất nên mỗi khi mưa xuống, đường rất lầy lội. Để con đường được bê tông hóa theo đúng tiến độ, chi bộ đã triển khai ngay họp, giao nhiệm vụ cho Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể vận động, tuyên truyền cho người dân về chủ trương làm đường. Qua đó đã vận động đảng viên Ma Văn Liêm tự nguyện hiến đất và đốn chặt cây lâu năm không đòi hỏi đền bù. Trên tinh thần đó, các hộ ông Nông Đức Thái, Hoàng Trung Nông đã tự nguyện làm theo. Tổng diện tích 3 hộ đã hiến là 1.000 m2 và 30 cây lâu năm. Giải phóng được mặt bằng, con đường đã được thi công nhanh chóng. 

Đồng chí Nguyễn Thị Tích, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy nhấn mạnh, phong trào “Dân vận khéo” ngày càng đi vào đời sống xã hội, đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân.  

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục