Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

- Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy.


Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh họp triển khai,
 quán triệt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, phổ biến, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quy định số 205-QĐ/TW về chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội, công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp sát với tình hình thực tiễn, xác định rõ mục đích, nội dung, công tác chuẩn bị và thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ Khối và cấp cơ sở. Hướng dẫn quy trình đại hội, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội; hướng dẫn xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, văn kiện, dự thảo nghị quyết trình đại hội và kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Với tinh thần tích cực, khẩn trương, đến thời điểm này, Đảng ủy Khối đã triển khai xong các bước về đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng, chỉnh sửa dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 4 để xin ý kiến các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Công tác nhân sự đang được Tiểu ban nhân sự rà soát, thực hiện theo đúng quy định của Đảng, với phương châm kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm, quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân…

Đảng ủy khối đang tiến hành phân bổ cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối; duyệt văn kiện trình đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; chỉ đạo đảng ủy cơ sở chỉ đạo và tiến hành đại hội chi bộ, quyết tâm xong trong tháng 3. Đảng ủy khối đã chọn Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Đảng bộ Bưu điện tỉnh làm điểm toàn diện; chọn Đảng bộ Sở Tài chính, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải làm điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy.

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ mà trực tiếp là ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối, 129 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về đại hội; ban hành kế hoạch đại hội; thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội, xây dựng quy chế hoạt động của tiểu ban, phân công nhiệm vụ các thành viên xây dựng dự thảo văn kiện, kế hoạch phương án nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Đến ngày 6-3 đã có 26/279 chi bộ tổ chức xong đại hội.

Tại Đảng bộ Bưu điện tỉnh, đơn vị được Đảng bộ Khối chọn làm điểm toàn diện để rút kinh nghiệm đã tổ chức xong đại hội chi bộ trực thuộc trong tháng 1-2020. Các dự thảo báo cáo văn kiện trình đại hội, nhân sự, kiểm điểm đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho ý kiến. Cùng với đó đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần II, nhiệm kỳ 2015-2020 đều được đơn vị thực hiện vượt, điển hình như doanh thu bình quân hằng năm tăng 33% (nghị quyết đề ra 10%), thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 đạt 13,5 triệu đồng, vượt mục tiêu nghị quyết 5 triệu đồng; nộp ngân sách đạt 100%; thực hiện các chế độ cho người lao động đạt 100%... Đây là kết quả cũng là tiền đề để Đảng ủy xây dựng văn kiện cũng như lựa chọn nhân sự chuẩn xác, cụ thể phục vụ sự phát triển lâu dài của đơn vị.

Theo kế hoạch, đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận tiến hành từ tháng 1 - 3; đại hội đảng bộ bộ phận tổ chức trong tháng 3; đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức từ tháng 4 - 6 và Đại hội Đảng bộ Khối tổ chức trong tháng 8/2020. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công, tạo tiền đề quan trọng để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục