Đảng bộ Quân sự tỉnh Chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Những ngày này, bên cạnh công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện quân sự năm 2020 và các nhiệm vụ thường xuyên, Đảng bộ Quân sự tỉnh đang tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần tập trung cao độ, phát huy trí tuệ tập thể.

Đảng bộ Quân sự tỉnh chỉ đạo đại hội của 6 đảng bộ trực thuộc, 27 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; phối hợp chỉ đạo đại hội 7 Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố. Chi bộ Đại đội 20 thuộc Đảng bộ Phòng Tham mưu được chọn là chi bộ đại hội trước để rút kinh nghiệm. Đối với cấp cơ sở, Đảng bộ Trung đoàn 247 tổ chức đại hội trước. Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Sơn chỉ đạo Đảng bộ Quân sự huyện tổ chức đại hội trước. Trong tháng 3, các chi, đảng bộ phải hoàn thành việc tổ chức đại hội.

Chuẩn bị chu đáo nhân sự cho đại hội, thời gian qua, Đảng bộ đã tham mưu với Quân khu 2 chủ động tổ chức sắp xếp, bố trí, luân chuyển hàng chục cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Qua đó, kiện toàn lại đội ngũ cấp ủy viên các cấp nhằm chuẩn bị cho cấp ủy khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng theo quy định. Một thay đổi về tổ chức bộ máy của Đảng bộ Quân sự tỉnh trước đại hội là giải thể Trường Quân sự tỉnh, tổ chức lại Trung đoàn 247. 


Lãnh đạo Đảng ủy Trung đoàn 247 cùng với các thành viên của Tiểu ban Văn kiện rà soát các nội dung trong dự thảo văn kiện của đại hội Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trung tá Vũ Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 247 cho biết, là Đảng bộ cơ sở được chọn đại hội trước để nhân rộng trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh, dự kiến cuối tháng 3-2020, Đảng bộ Trung đoàn 247 sẽ tổ chức Đại hội. Hiện nay, đơn vị có sự thay đổi về tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện và từng thành viên của tổ giúp việc tiểu ban văn kiện bám sát hướng dẫn của cấp trên, Nghị quyết Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực tiễn hiện nay của Trung đoàn để xây dựng báo cáo chính trị đảm bảo yêu cầu đề ra. Đặc biệt, Đảng ủy bổ sung nội dung phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhiệm kỳ mới đối với nhiệm vụ chính trị trung tâm mới được giao phó để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.  

Hiện nay các tiểu ban nhân sự, văn kiện, bảo đảm khánh tiết, tuyên truyền, thi đua và tổ giúp việc các tiểu ban đang tích cực tham mưu cho Đảng ủy về công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội ở từng thời điểm, theo từng công việc cụ thể, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận dự thảo văn kiện được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Trong đó, các chi, đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Quân sự tỉnh phát huy dân chủ, coi trọng và tập trung xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm bảo đảm chất lượng.

Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã chỉ đạo đối với các đảng ủy quân sự các huyện, thành phố cần tập trung đánh giá rõ các nhiệm vụ như tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ với các kết quả xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần; kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại; xây dựng LLVT địa phương; xây dựng đảng bộ.

Hiện nay, dự thảo văn kiện của Đảng bộ Quân sự tỉnh đã được thông qua Đảng ủy Quân khu lần 1. Tiểu ban Văn kiện vẫn đang thường xuyên cập nhật, bổ sung số liệu trên 4 mặt công tác: Chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật để xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đảm bảo yêu cầu, chất lượng. Theo đánh giá, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đề ra 15 chỉ tiêu, đến nay toàn Đảng bộ thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tích cực, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ.                 

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục