Tiếng việt | English

Đảng mạnh từ mỗi đảng viên

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được các cấp ủy đảng trong tỉnh thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp và mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, dần khắc phục những tồn tại, hạn chế, thậm chí trì trệ của một số cấp ủy cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Vàng Lè là thôn đặc biệt khó khăn của xã Chiêu Yên (Yên Sơn). Để lãnh đạo nhân dân vượt lên đói nghèo, chi ủy chi bộ đã hướng dẫn, gợi ý để các đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể hằng ngày gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Những nội dung đăng ký “làm theo” Bác Hồ như vận động nhân dân đóng góp ngày công xây dựng nhà văn hóa; làm đường bê tông; gương mẫu phát triển kinh tế… được các đảng viên triển khai thực hiện. Mỗi đảng viên xác định được nhiệm vụ của mình, ngoài tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động còn lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ một làng quê vốn được biết đến là còn nhiều khó khăn, nhưng sự tiên phong của 9 đảng viên đã từng bước làm đổi thay diện mạo của thôn.


Đảng viên và nhân dân thôn Vàng Lè, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

Đồng chí Mông Thị Tuyển, Bí thư Chi bộ thôn Vàng Lè chia sẻ, từ năm 2016 đến nay chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp trên 100 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa, đóng góp ngày công và tiền làm 1,2 km đường bê tông nội đồng trị giá trên 160 triệu đồng, làm tuyến đường điện thắp sáng đường quê dài 350 m, lắp đặt 700 m kênh mương nội đồng, thành lập 3 tổ tự quản, lắp đặt 6 bể chứa rác thải trong thôn. Ngoài ra, các hộ đảng viên trong thôn cũng là những tấm gương trong phát triển kinh tế.

Đảng viên Sầm Đình Hỷ chia sẻ: “Là đảng viên mình phải tiên phong trong mọi hoạt động, muốn vận động người dân thì mình phải làm trước”. Nay gia đình ông đã trồng trên 200 cây bưởi, 1 ha dong riềng. Giờ đây ông Hỷ không chỉ là tấm gương trong thôn, mà còn là người hướng dẫn, giúp đỡ  cho nhiều hộ trong thôn xây dựng các vườn cây ăn quả. Phát huy vai trò của đảng viên trong lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội là yếu tố then chốt để chi bộ thôn Vàng Lè nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh trong những năm qua.

Thôn Nà Giàng, xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa) có gần 200 hộ dân tộc Tày và Dao sinh sống. Chi bộ thôn có 16 đảng viên. Đồng chí Phùng Vĩnh Tiến, Bí thư chi bộ thôn chia sẻ: Nhiều năm về trước, mỗi cuộc họp thường kỳ chi bộ diễn ra tẻ nhạt, đảng viên không chủ động góp ý kiến, đấu tranh tự phê bình và phê bình. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ cũng vì thế mà giảm sút. Phát huy vai trò của mỗi đảng viên trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với củng cố, nâng cao hoạt động của chi bộ đã được ban chi ủy xác định, tập trung thực hiện. Từ năm 2018, nội dung kỳ họp sinh hoạt chi bộ nào cũng được ban chi ủy họp bàn trước khi đưa ra sinh hoạt. Mỗi buổi sinh hoạt có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Đó cũng là cơ sở để kiểm điểm hoạt động của mỗi đảng viên tại kỳ sinh hoạt sau. Với cách làm này, chất lượng mỗi buổi sinh hoạt đã được nâng cao, 16 đảng viên phát huy vai trò của mình, tham gia ý kiến, phê bình thẳng thắn. Nhờ đó mà chất lượng hoạt động của chi bộ cũng vì thế mà nâng lên. Tất cả mọi việc trong thôn từ xây dựng công trình hạ tầng đến giữ gìn an ninh trật tự, hay những việc nhỏ trong mỗi hộ gia đình đều có sự góp mặt, sự lãnh đạo của các đảng viên của chi bộ.

Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên là tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy đã được các cấp ủy Đảng cụ thể hóa trong những năm qua. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa bàn dân cư, có giải pháp phù hợp trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Đặc biệt, các cấp ủy chú trọng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, gắn phân công nhiệm vụ với kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành. Cách làm này giúp cho các đảng viên phát huy được vai trò nòng cốt, tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

Cùng với đó, các cấp ủy cũng đã chú trọng phát triển đảng viên theo hướng xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó mật thiết với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 6.981 đảng viên. Trong đó, 33,15% đảng viên trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 59,59% đảng viên là đoàn viên thanh niên, 49,73% là nữ.

Có thể thấy, sự tiên phong, gương mẫu của hơn 55 nghìn đảng viên trong toàn Đảng  bộ tỉnh là một trong những yếu tố tạo nên thắng lợi trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với những bước tiến trên chặng đường mới.        

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục