Giảm nghèo - biện pháp tốt nhất đảm bảo nhân quyền

- Công tác xóa đói giảm nghèo luôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đây chính là biểu hiện sinh động về tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Thành tựu trong công tác xóa đói giảm nghèo của Việt Nam được thế giới ghi nhận và đánh giá cao; đây cũng là điểm sáng trong việc đảm bảo nhân quyền ở Việt Nam, không ai có thể phủ nhận.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, kết quả giảm nghèo đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ đề ra. Hộ nghèo từ 9,88% năm 2015 giảm xuống còn 2,75% năm 2020, trong 5 năm giảm bình quân 1,43%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 04%/năm. Có được kết quả trên là do Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm, bố trí nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình giảm nghèo.

Cùng với sự phát triển của xã hội, chất lượng đảm bảo nhân quyền ở Việt Nam cũng được nâng lên thông qua áp dụng chuẩn nghèo mới. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo quyền an sinh xã hội của người nghèo. Việt Nam đã ban hành chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, với các tiêu chí xác định hộ nghèo về thu nhập và thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản được nâng lên so với giai đoạn 2016 - 2020, không chỉ đảm bảo thu nhập tối thiểu mà còn hỗ trợ cải thiện mức độ tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin. Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo quyền an sinh xã hội của người nghèo được đảm bảo hơn.

Để đảm bảo quyền con người, Việt Nam không chỉ áp dụng chuẩn nghèo mới mà còn thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chương trình tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng “lõi nghèo” nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người nghèo, đào tạo kỹ năng nghề, tạo việc làm tốt, hỗ trợ đối tượng yếu thế không rơi vào tình trạng nghèo đói.

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững chính là minh chứng cho thấy ở Việt Nam nhân quyền luôn được thực thi nghiêm túc, bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ, sai trái của các thế lực thù địch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục