Tiếng việt | English

Giữ vững “trận địa” tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

- Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu, lãnh đạo hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng. lực lượng vũ trang tỉnh luôn giữ vững “trận địa” tư tưởng, xây dựng quyết tâm chính trị cao, khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVII.

LLVT tỉnh vững mạnh, toàn diện

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự - quốc phòng; chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh.


Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh trong Lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Đăng Ninh

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh thực hiện 3 khâu đột phá “Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật”. Qua đó, góp phần xây dựng LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đối với xây dựng lực lượng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra chủ trương lấy chất lượng chính trị và phẩm chất đạo đức là chính; trình độ, năng lực công tác làm nền tảng, theo hướng lực lượng thường trực “tinh, gọn, mạnh”; dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng dự bị động viên “hùng hậu” đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Hiện nay tỷ lệ dân quân tự vệ trong tỉnh đạt 1,9% so với dân số, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 29,9%. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký quản lý chặt chẽ, sắp xếp đủ 100% đầu mối đơn vị, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 84,02%, tỷ lệ đảng viên đạt 13,63%.

Thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện”, hàng năm, LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập với 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% đạt khá, giỏi (vượt 5% so với nghị quyết). Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp trong luyện tập, diễn tập; đưa những nội dung có tính chất an ninh phi truyền thống vào trong các tình huống diễn tập, bảo đảm sát thực tế địa phương.

Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, tổ chức thực hiện xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ, chiến sỹ thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội có những chuyển biến rõ nét, tỷ lệ vi phạm kỷ luật phải xử lý chiếm 0,05%. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh và 100% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh, toàn diện, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Cấp ủy các cấp không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy tốt vai trò gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ chủ trì, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, các quy định, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo; tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất những biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn.

Tăng cường công tác dân vận, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo LLVT tỉnh gắn “Dân vận khéo” với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”. Nhiệm kỳ qua, đã có gần 73.800 lượt cán bộ, chiến sỹ giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai. LLVT tỉnh phối hợp với các tổ chức nhân đạo tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại 15 xã vùng sâu, vùng xa trị giá trên 2 tỷ đồng.

Đảng ủy đã tăng cường lãnh đạo giải quyết tồn đọng sau chiến tranh. Đã có gần 47.700 trường hợp được giải quyết các chế độ chính sách với số tiền trên 103,6 tỷ đồng. LLVT tỉnh đã tìm kiếm, quy tập, bàn giao, tiếp nhận 10 hài cốt liệt sỹ; bàn giao và xây dựng 8 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá 560 triệu đồng. Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai toàn diện, bảo đảm kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh có 98% tổ chức đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hơn 94%. Hàng năm, qua phân loại cán bộ, 100% cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, 99,51% phẩm chất tốt, 99,6% năng lực khá. Đảng bộ Quân sự tỉnh 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh, được Tỉnh ủy tặng cờ “Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu”.

Thách thức nhiệm kỳ mới

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra 13 chỉ tiêu cụ thể và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo. Đồng thời, xác định 3 khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ”


Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh giúp nhân dân xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
làm đường bê tông nông thôn.  Ảnh: Đăng Ninh

Đại tá Hà Đình Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, để hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra, Đảng ủy đặc biệt coi trọng việc đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, nhất là với đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của cấp ủy, chi bộ theo hướng ngắn gọn, lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có tác phong làm việc bảo đảm thực sự dân chủ, khoa học, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời, Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đoàn thể, chống bệnh hình thức; khuyến khích các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì đề xuất các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo; lấy chất lượng, hiệu quả công tác làm thước đo, đánh giá tập thể cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp. Kết quả công tác phải được lượng hóa bằng những công việc, số liệu cụ thể.

Trước những khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.                      
 

Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục