Gửi gắm niềm tin

- Hôm nay, đại hội đảng bộ cấp xã đầu tiên của tỉnh bắt đầu khai mạc, mở đầu chuỗi sự kiện chính trị đặc biệt của cả năm 2020.

Đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm, lại bầu trực tiếp bí thư cấp ủy chính là nơi đoàn kết, thống nhất cao; nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy nhân dân tin tưởng Đại hội sẽ hoàn thành thắng lợi chương trình làm việc, lựa chọn được những người xứng đáng vào cấp ủy, đồng thời đề ra được các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

Nhiệm kỳ mới bắt đầu trong bối cảnh dịch Covid 19 đang bùng phát trên phạm vi toàn cầu, nhân dân gửi gắm đến diễn đàn Đại hội niềm tin vững chắc vào Đảng, chính quyền; mong mỏi Đảng sẽ lãnh đạo cả nước giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

Chính phủ đã khẳng định thông điệp sẵn sàng hy sinh những lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cả hệ thống chính trị đã và đang quyết liệt vào cuộc. Nhiều cá nhân, đơn vị đã và nhà hảo tâm đã có những ủng hộ quý báu. Cả dân tộc đang xích lại gần nhau tạo nên sức mạnh cộng đồng to lớn. Trong u ám của dịch bệnh đang sáng lên những tấm lòng thơm thảo, những giá trị nhân văn cao đẹp. Đó là biểu hiện cụ thể, sinh động nhất của trách nhiệm cộng đồng, của tinh thần con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, tình đồng chí đồng bào. Và cao hơn hết, đó là tinh thần vì nhân dân phục vụ, là bản chất vì dân của Đảng ta, chế độ ta. 

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục