Hết sức cẩn trọng

- Tuần qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chưa thông qua luật Đất đai tại kỳ họp 6 đang diễn ra, chuyển sang kỳ họp gần nhất.

Theo chương trình, luật Đất đai sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày bế mạc kỳ họp thứ sáu, 29/11. Nhưng tổng hợp ý kiến đại biểu thảo luận tại hội trường cho thấy, chỉ có 5/22 ý kiến đề nghị thông qua; trong khi có 6/22 ý kiến nhận định cần sớm thông qua dự thảo luật nhưng phải bảo đảm chất lượng, 11/22 ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng, dành thêm thời gian tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật một cách thấu đáo nhất, cân nhắc cẩn trọng việc thông qua dự án luật khi còn quá nhiều ý kiến khác trong dự thảo.

Dự luật vẫn còn 14 nhóm nội dung có hai phương án cần xin ý kiến như: Trường hợp thu hồi đất và thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội không sử dụng vốn ngân sách nhà nước; trường hợp thu hồi đất và đang có quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội; thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ; về phương pháp định giá đất và các trường hợp, điều kiện áp dụng...

Ngoài ra, các dự thảo nghị định và văn bản hướng dẫn luật cũng cần thêm thời gian để hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm có hiệu lực cùng lúc với hiệu lực thi hành của luật sau khi được ban hành, nhất là một số nội dung mới về giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất... cần có quy định chi tiết để chính sách của luật đi vào cuộc sống.

Dư luận cử tri và nhân dân cả nước đồng tình, vì đây là dự án luật rất quan trọng, cần hết sức cẩn trọng, đặt chất lượng lên hàng đầu. Nếu ban hành mà vẫn còn bất cập sẽ gây nhiều tác động và hệ lụy đối với các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Trước khi được trình ra Quốc hội, dự thảo luật đã có thời gian được tổ chức lấy ý kiến, các cấp, ngành và Nhân dân. Dự thảo luật cũng đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại các kỳ họp thứ 4, 5, 6. Nên việc Quốc hội chưa thông qua Luật đất đai lần này thể hiện sự cẩn trọng, kỹ lưỡng và trách nhiệm trước Nhân dân về việc ban hành luật.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục