Hiệu quả khi đảng viên về sinh hoạt tại khu dân cư

- Thực hiện việc giải thể Chi bộ cơ quan xã và chuyển đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, tháng 5-2019, Chi bộ cơ quan xã Trung Minh (Yên Sơn) đã giải thể, đưa 21 đảng viên về sinh hoạt tại 8 chi bộ thôn. Qua thời gian sinh hoạt bước đầu đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực.

Chi bộ thôn Vàng On có 10 đảng viên. Trong đó, có 3 đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã đã giải thể đưa về sinh hoạt, có một đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, 1 đồng chí là đảng ủy viên. Đồng chí Giàng Seo Mua, Bí thư Chi bộ cho biết, thôn là thôn 135, đảng viên của chi bộ đều là người Mông. Trước đây chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, từ khi có đảng viên là cán bộ xã về sinh hoạt tại chi bộ, các đồng chí đảng viên đã giúp chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên.

Nội dung các buổi sinh hoạt cụ thể, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm. Đảng viên thảo luận sôi nổi hơn, đóng góp các ý kiến chất lượng vào dự thảo Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng của chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ có những chuyển biến rõ nét. Năm 2019, chi bộ thôn Vàng On đã tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhân dân trong thôn đã đóng góp được 40 triệu đồng để đổ 120 m đường bê tông nông thôn.  


Bí thư Chi bộ thôn Khuôn Nà (ngoài cùng bên phải) thăm mô hình kinh tế
của đoàn viên thanh niên trong thôn.

Thực hiện việc giải thể Chi bộ cơ quan xã, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và Bí thư Đoàn xã được chuyển về sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Khuôn Nà. Đồng chí Triệu Văn Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, hạn chế của Chi bộ Khuôn Nà trước đây là một số đảng viên thường vắng mặt sinh hoạt không có lý do. Việc ghi biên bản cuộc họp còn hạn chế, không ghi ý kiến của đảng viên, tổng hợp ý kiến không đầy đủ, trình tự ghi biên bản không đúng, đủ. Nội dung sinh hoạt chi bộ còn chung chung, không đi sâu vào từng chuyên đề, công tác tự phê bình và phê bình không hiệu quả, chất lượng Nghị quyết lãnh đạo không cao.

Sau khi được chuyển về sinh hoạt tại khu dân cư, các đảng viên đã kịp thời giúp cấp ủy chi bộ bám sát, thực hiện đúng, nghiêm túc hướng dẫn của cấp trên về quy trình sinh hoạt chi bộ. Mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ đều đánh giá sâu về kết quả công tác lãnh đạo trên các lĩnh vực, đảng viên tập trung thảo luận, đưa các giải pháp sát với điều kiện thực tế. 100% đảng viên trong chi bộ dự sinh hoạt đầy đủ, đúng giờ, chất lượng ghi biên bản cuộc họp tốt hơn. 

Đồng chí Triệu Tiến An, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định, việc đưa đảng viên là cán bộ xã về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư đã giúp các đảng viên nắm chắc được tình hình cơ sở. Bản thân các đảng viên đã nắm chắc chủ trương, đường lối lãnh đạo của cấp ủy cấp trên nên việc phổ biến, triển khai, định hướng đến các đảng viên trong chi bộ thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, công tác tham mưu với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã các giải pháp thực hiện sẽ sát, đúng với tình hình thực tế hơn. Những đồng chí vừa là đảng ủy viên, vừa là đảng viên sinh hoạt tại cơ sở đã phát huy được vai trò lãnh đạo, trách nhiệm cá nhân trong tham gia xây dựng chi bộ. 

Sau hơn nửa năm thực hiện chủ trương giải thể Chi bộ cơ quan xã, đảng viên được đưa về sinh hoạt tại chi bộ các thôn đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đảng viên và nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. Năm 2019, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Đảng bộ xã Trung Minh đã được nâng lên. Đảng bộ có 86,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, còn lại là hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên yếu, kém. Trong đó, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 19 đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ có 114 đảng viên.

  Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục