Hiệu quả từ việc coi trọng sinh hoạt chi bộ chuyên đề ở Thái Hòa

- Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã Thái Hòa (Hàm Yên) đã coi trọng công tác lãnh đạo sinh hoạt chi bộ chuyên đề hàng quý ở các chi bộ trực thuộc. Từ đó mang lại hiệu quả cụ thể trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và khắc phục những hạn chế ở địa phương.

Đồng chí Quách Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thái Hòa cho biết, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ lựa chọn nội dung để sinh hoạt chuyên đề và xây dựng kế hoạch tổ chức hàng quý. Các kỳ sinh hoạt chi bộ chuyên đề của các chi bộ được tổ chức thành một buổi riêng. Nội dung để các chi bộ sinh hoạt chuyên đề dựa trên cơ sở những vấn đề cấp thiết, còn hạn chế của từng thôn. Qua đó, chi bộ bàn bạc các giải pháp để thực hiện tốt hơn. Chẳng hạn như kỳ sinh hoạt chi bộ quý II vừa qua, các chi bộ như Ao Vệ, Ninh Tuyên, Làng Mãn 2 sinh hoạt chuyên đề là vận động nhân dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường; các chi bộ như Lũ Khê, Quan Thái 2 sinh hoạt chi bộ chuyên đề về các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chi bộ thôn Tân An sinh hoạt chi bộ chuyên đề bàn giải pháp bê tông hóa đường giao thông nội đồng…


Thực hiện các khâu đột phá đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hàm Yên, đảng viên thôn Làng Mãn 1 tích cực phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa.

Chi bộ thôn Làng Mãn 1, từ đầu năm đến nay đã tổ chức 2 kỳ sinh hoạt chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn thôn và nâng cao chất lượng trong công tác học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trước đây, thôn Làng Mãn 1 vẫn còn tình trạng một số hộ dân, thậm chí cả gia đình cán bộ, đảng viên chuyển mục đích sử dụng đất, lấn chiếm hành lang giao thông, tranh chấp đất đai. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng khá cao nhưng chất lượng chưa như mong muốn, việc ghi chép của đảng viên chưa đầy đủ, vẫn còn một số đảng viên còn sao chép bài thu hoạch, chưa nhận thức đầy đủ về các chỉ thị, nghị quyết sau khi học tập.

Từ thực trạng này, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề để bàn bạc các giải pháp để khắc phục. Giải pháp mà chi bộ đưa ra để thống nhất trong cán bộ, đảng viên đó là nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên, phân công cho từng đảng viên phụ trách đến từng gia đình. Về nâng cao chất lượng học tập, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong kỳ sinh hoạt chi bộ chuyên đề vừa qua, chi bộ đề ra giải pháp giao cho đồng chí bí thư chi bộ là người trực tiếp thẩm định các bài thu hoạch của đảng viên, kiên quyết không nghiệm thu bài viết chưa đạt yêu cầu. Từ đầu năm đến nay, do triển khai các giải pháp quyết liệt trong quản lý đất đai, trên địa bàn thôn không xảy ra các vụ việc vi phạm về đất đai; ý thức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có sự chuyển biến.


Bà Phạm Thị Chung (bên phải, Bí thư Chi bộ thôn Tân Khoa vận động người dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải.

Còn chi bộ thôn Tân Khoa, quý II vừa qua đã lựa chọn nội dung bàn giải pháp vận động nhân dân đồng thuận tham gia dịch vụ thu gom rác thải để sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí Phạm Thị Chung, Bí thư Chi bộ cho biết, thôn có 39 hộ dân sinh sống, sản xuất kinh doanh dọc Quốc lộ 2 cần vận động để tham gia vào dịch vụ thu gom rác thải theo chủ trương của xã. Ban đầu, có 6 hộ chưa thực sự đồng thuận. Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề để phân công đảng viên phụ trách việc tuyên truyền, vận động các hộ này. Đến nay đã có 38/39 hộ dân sinh sống và kinh doanh dọc theo quốc lộ đồng thuận tham gia thu gom rác thải. Bà Nguyễn Thị Tâm, người dân thôn Tân Khoa cho biết: “Trước đây tôi thường thu gom và đốt rác thải tại nhà, nhưng được đảng viên trong chi bộ vận động tham gia vào việc thu gom rác thải, tôi thấy chủ trương này rất cần thiết nên đồng thuận”. Theo Bí thư Chi bộ Phạm Thị Chung, chi bộ đã lựa chọn nội dung để sinh hoạt chi bộ chuyên đề trong quý III và úy IV. Các nội dung được lựa chọn đều có sự đóng góp và đồng thuận cao của đảng viên.

Sinh hoạt chi bộ chuyên đề là một trong các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề một cách nền nếp, đúng hướng dẫn của cấp trên cần sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu chi bộ. Thực tế ở đảng bộ xã Thái Hòa đã khẳng định điều đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục