Tiếng việt | English

Hiệu quả từ việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình

- Sau 2 năm thực hiện nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình về lãnh đạo thực hiện việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú, ở nhiều nơi, đảng viên đã giữ được mối liên hệ mật thiết với nhân dân, giúp đỡ nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Chẩu Văn Huấn, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Lâm Bình cho biết, phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú không phải là mới trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, phát huy hiệu quả thực chất là vấn đề đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp. Ngày 17/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình đã ban hành Nghị quyết số 89 - NQ/HU về lãnh đạo thực hiện việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công 423 đồng chí cán bộ, đảng viên cấp huyện phụ trách 423 hộ gia đình trên địa bàn huyện. Đảng ủy các xã đã phân công 2.178 đồng chí đảng viên phụ trách 7.237 hộ gia đình. Trong đó, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện phụ trách các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn.


Cán bộ Công an huyện Lâm Bình giúp đỡ hộ gia đình được phân công phụ trách.

Đảng bộ Công an huyện Lâm Bình là đơn vị đi đầu trong triển khai thực hiện việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình. Hầu hết các đảng viên được phân công phụ trách đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nắm bắt tình hình thực tế của gia đình để đưa ra giải pháp phù hợp, định hướng phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời làm tốt công tác tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Trung úy Phùng Đình Khải, cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện được phân công phụ trách hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quang, thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình. Sau khi được phân công, qua tìm hiểu anh Khải biết được gia đình ông Quang có 6 nhân khẩu, gia đình sống phụ thuộc vào đồng ruộng, là hộ cận nghèo của xã. Anh đã giúp đỡ động viên con trai của ông tìm kiếm việc làm tại các khu công nghiệp để có thêm thu nhập và hướng dẫn gia đình cách làm ăn phát triển kinh tế. Hiện nay, gia đình ông Quang đã có 2 con trâu, cuộc sống đang dần ổn định.

Xuân Lập là xã khó khăn nhất của huyện Lâm Bình, xã ít đảng viên, các hộ gia đình đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, dân trí thấp, ngại tiếp xúc và ngại thay đổi. Tuy nhiên, khi thực hiện nghị quyết của huyện về lãnh đạo thực hiện việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú đã dần mang lại những kết quả tích cực, đời sống của nhân dân đã được cải thiện đáng kể. Hiện nay, xã có 159 đảng viên phụ trách 494 hộ gia đình. Đồng chí Triệu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập cho biết, sau 2 năm thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú, mối liên hệ giữa đảng viên và nhân dân đã gắn bó mật thiết hơn. Từ thực tế của từng hộ gia đình, đảng viên đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã những vấn đề mới phát sinh trong nhân dân để tháo gỡ. Nhiều hộ nghèo, chưa chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước được đảng viên giúp đỡ, đã tiến bộ hơn, có ý chí vươn lên thoát nghèo.

Thực tế cho thấy việc thực hiện phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, có thêm kiến thức từ thực tiễn cơ sở, góp phần xây dựng và thực hiện phong cách người cán bộ “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”.

Bài, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục