Hội thi tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp

- Ngày 29-6, Đảng bộ xã Tân Tiến (Yên Sơn) tổ chức Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền nghị quyết.

Tham gia hội thi có 13 thí sinh là bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ xã. Mỗi thí sinh tham dự 2 phần thi, gồm: Trình bày bài thi thuyết trình và trả lời trực tiếp câu hỏi của Ban giám khảo. Nội dung thi tập trung vào nội dung trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Sơn và đại hội đảng bộ xã. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao các giải giỏi, khá, trung bình và các giải khuyến khích cho thí sinh dự thi.

 Một phần thi thuyết trình của thí sinh tham dự hội thi

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục