Khi đảng viên đi trước ở Tri Phú

- Thấm nhuần tư tưởng “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Đảng ủy xã Tri Phú (Chiêm Hóa) đã coi trọng công tác rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhất là sự gương mẫu đi đầu trong các hoạt động.

Xã Tri Phú là một xã đặc biệt khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 359 hộ, chiếm 33,2%. Để giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phân công thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo xã giúp đỡ các hộ nghèo trong định hướng phát triển kinh tế, tiếp cận các nguồn vốn vay. Cùng với sự phấn đấu vượt khó của các hộ nghèo, trong năm 2019 xã đã có 90 hộ thoát nghèo. Có được kết quả đó chính là nhờ sự đoàn kết, thống nhất và đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên. 


Anh Ma Văn Hưng (bên phải), Phó Chủ tịch UBND xã Tri Phú (Chiêm Hóa)
hướng dẫn người dân cách chăm sóc thỏ.

Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy xã đã tập trung khai thác thế mạnh về phát triển nông, lâm nghiệp tại địa phương. Trong đó, các đảng viên phải là những người tiên phong thực hiện. Điển hình đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này là đồng chí Triệu Phúc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Trên cương vị là người đứng đầu, ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, anh còn là người tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình. Anh đã tự đi học tập các mô hình kinh tế ở nhiều nơi khác nhau về để lựa chọn những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp cho phát triển kinh tế của gia đình. Anh đã xây dựng được mô hình kinh tế trồng rừng, trồng cây ăn quả, nuôi ốc nhồi giống. Hiện anh đang có gần 20 ha đất rừng sản xuất, hơn 1 ha  cây ăn quả và hơn 2.000 m2 ao nuôi ốc nhồi giống... 

Hay như mô hình chăn nuôi thỏ của anh Ma Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã đã mang lại nguồn kinh tế khá cho gia đình. Anh Hưng cho biết, anh luôn duy trì đàn thỏ với số lượng khoảng gần 1.000 con. Ngoài việc cung cấp thỏ giống, thỏ thương phẩm anh còn hướng dẫn người dân cách làm chuồng trại, chăm sóc để thỏ cho năng suất tốt nhất. 

Ngoài việc đi đầu trong phát triển kinh tế, cán bộ, đảng viên ở Tri Phú còn tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua, tiêu biểu là phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Tri Phú đã hoàn thành 12/18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều chi bộ đã phát huy tốt vai trò nêu gương để thực hiện những công việc được giao, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tại chi bộ thôn Bản Sao, từ năm 2015 đến nay, thôn đã bê tông hóa hơn 3.000 m đường trục thôn, đường nội đồng, nâng tổng số đường bê tông hóa trong thôn đạt hơn 90%. Để có được kết quả đó nhiều đảng viên trong thôn đã phải hiến một phần đất của gia đình mình để mở đường. Tiêu biểu là gia đình đảng viên Chu Minh Đức, khi tuyến đường phải đi qua đất nhà mình, anh Đức đã tình nguyện hiến 2.000 m2 để con đường có thể thông suốt. Anh Đức chia sẻ, để kinh tế có thể phát triển thì việc đi lại, giao thương hàng hóa rất quan trọng. Vì vậy, hiến đất mở đường không phải chỉ phục vụ cho người dân mà còn phục vụ chính gia đình mình. Gia đình anh coi đây là việc cần và nên làm. 

Muốn dân tin và làm theo trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải là người đi đầu trong mọi công việc để làm gương cho nhân dân, đó là phương châm của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tri Phú thực hiện và đã mang lại hiệu quả trong thời gian qua. Từ sự nỗ lực, nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, niềm tin của nhân dân vào cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn xã Tri Phú được nâng lên, tạo sự đoàn kết, thống nhất, chung sức chung lòng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 24 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 27%; nâng cấp 1,9 km đường trục thôn, liên thôn; cải tạo nâng cấp 3,55 km đường bê tông nội đồng; xây dựng mới 2 công trình cầu qua suối... góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Bài, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục