Tiếng việt | English

Kiên Đài - Nơi Bác về chuẩn bị Đại hội II

- Cuối năm 1950, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận đã chuyển về ở và làm việc tập trung tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa để chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II.

Tháng 1-1951, Bác Hồ đến ở và làm việc tại căn lán nhỏ trên đồi Cốc Xá, thôn Khuôn Mạ. Tại đây, Bác đã chủ trì nhiều phiên họp quan trọng của chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến và trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội II, hoàn thiện báo cáo chính trị của Đại hội. Cũng tại đây, Bác đã chủ trì phiên họp trù bị của Đại hội II, chỉ đạo thống nhất mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt.

Những ngày ở Kiên Đài, Bác Hồ đã tiếp và làm việc với các cố vấn Trung Quốc, các cán bộ thuộc Ban cán sự Trung Lào, gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Nhật Thành nhân dịp thành phố Hán Thành được giải phóng.

Tại Kiên Đài, Bác Hồ gửi thư cho Đại hội trù bị của Đảng yêu cầu các đại biểu dự Đại hội trù bị cần nghiên cứu sâu sắc các văn kiện, thảo luận thật kỹ những vấn đề chính là đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Cũng tại đây, Bác viết bài báo Đẩy mạnh chiến tranh du kích, nêu nguyên tắc đánh giặc biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, vì “ta biết rõ địch, giặc không rõ ta. Đi nhẹ không tăm, về lặng không tiếng. Tiến nhanh như gió, thoái kín như đêm. Phục giặc không biết, đánh giặc không ngờ”.

Tháng 2-1951, Bác Hồ đến thăm buổi học của cán bộ mặt trận Lào Itxala do Hoàng thân Xuphanuvông giảng mà không báo trước. Trước đó, Người đã gửi thư trả lời thư của Hoàng thân, bày tỏ cảm xúc “cùng có một mong ước nồng cháy: Hoạt động để giải thoát những người anh em của chúng ta và giải phóng hai nước chúng ta khỏi ách áp bức, khỏi mọi kẻ bóc lột”.

Những ngày ở Kiên Đài, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ giáo dục và phong trào thi đua. Bác thông báo cho Nha Bình dân học vụ việc được thưởng Huân chương kháng chiến và khen ngợi thành tích xóa nạn mù chữ. Bác trao nhiệm vụ trong thời gian tới phải làm cho tất cả đồng bào Việt Nam từ 8 tuổi trở lên phải biết đọc, biết viết, ngày ấy mới là “ngày hoàn toàn thắng lợi trên mặt trận diệt giặc dốt”.

Khuôn Mạ - Kiên Đài cũng vinh dự được chứng kiến cái Tết kháng chiến của Bác cùng các cán bộ Trung ương - Tết Tân Mão 1951. Bác biếu cam mỗi người đến chúc tết với hàm ý “khổ tận cam lai”, vui lửa trại cùng các đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng và cán bộ văn phòng phủ chủ tịch, phủ thủ tướng. Mỗi người đều đọc thơ, câu đối, kể chuyện hoặc hát, rất đầm ấm. Bác viết bài thơ chúc tết đăng trên báo Cứu quốc:

“Xuân này kháng chiến đã năm xuân
Nhiều xuân thắng lợi càng gần thành công
Toàn dân hăng hái một lòng
Thi đua chuẩn bị, tổng phản công kịp thời”.

Mùng 2 Tết Tân Mão, trước khi kết thúc phiên họp Hội đồng Chính phủ, Bác căn dặn nhiều việc, trong đó có việc thực hiện tự phê bình và phê bình thẳng thắn, đúng mức để tiến bộ. Phải vận động nhân dân phê bình cán bộ, phê bình chính quyền. Như vậy mới là thực hiện dân chủ thiết thực và sâu sắc. Sau đó, Bác lên đường đến Kim Bình - nơi tổ chức Đại hội II của Đảng.

                                                                                        Ngọc Mai
                                                                                      (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục