Kỳ vọng lớn

- Hôm nay, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV khai mạc. Các đại biểu Quốc hội sẽ họp theo phương thức tập trung cả nội dung công tác nhân sự cũng như các nội dung quan trọng khác. Kỳ họp tiến hành giữa lúc cả nước đang căng mình với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, nên thời gian được rút ngắn so với dự kiến khoảng 3 - 4 ngày.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước. Ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Nhân dân phấn khởi vì kỳ họp đầu tiên của Quốc hội các khóa trước đây chỉ tập trung làm công tác nhân sự và cho ý kiến về chương trình giám sát, nghe báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nhưng tại Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo và quyết định các kế hoạch kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, hai chương trình mục tiêu quốc gia để tạo khung cho việc triển khai thực hiện trong cả 5 năm tới. Những nội dung này thể hiện tinh thần “quyết định càng sớm thì càng thuận lợi cho việc triển khai thực hiện đồng bộ” của Quốc hội khóa XV.

Kỳ vọng lớn vào Quốc hội khóa mới, nhân dân cũng kỳ vọng mỗi vị đại biểu Quốc hội thực hiện đúng lời hứa khi tranh cử, đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội và đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, sớm đưa đất nước vượt qua đại dịch và giành những thắng lợi mới.                                                  

Ngọc Linh    

Tin cùng chuyên mục