Lâm Bình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Thời gian qua, huyện Lâm Bình luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở địa phương.


Chi bộ thôn Làng Chùa, xã Lăng Can (Lâm Bình) lãnh đạo nhân dân hoàn thành
 xây dựng tuyến mương nội đồng bằng bê tông đúc sẵn.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới sinh hoạt chi bộ cơ sở được Huyện ủy Lâm Bình đề ra là duy trì nền nếp, quy trình sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua Đảng bộ xã Lăng Can là xã đi đầu trong việc phân công các đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn để kịp thời chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ. Với cách làm trên, đến nay việc sinh hoạt của các chi bộ dần đi vào nền nếp, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%. Các chi bộ cũng thường xuyên tổ chức được các nội dung sinh hoạt theo chuyên đề.

Bên cạnh đó, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ cũng được quan tâm đúng mức. Thông qua việc đổi mới sinh hoạt chi bộ đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Na, Bí thư chi bộ thôn Nặm Chá, xã Lăng Can cho biết, khi chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ đều có một đồng chí cấp ủy cấp trên dự và chỉ đạo, hướng dẫn, từ đó chi bộ đã khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế. Đối với mỗi đảng viên trong chi bộ đều được giao một nhiệm vụ cụ thể, tạo thành phong trào thi đua giữa các đảng viên. Tại các buổi sinh hoạt, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được biểu dương. Còn đối với những việc khó giải quyết, các đồng chí trong chi ủy cùng đảng viên tập trung bàn bạc, tìm biện pháp hiệu quả nhất, do đó, đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Nhờ tạo được sự đồng thuận từ nhân dân, Chi bộ thôn Nặm Chá đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới với hàng nghìn ngày công lao động, hiến hơn 5.000 m2 đất để làm đường bê tông liên thôn. Ngoài ra, mỗi gia đình còn đóng góp tiền, 1.000 ngày công lao động để san lấp mặt đường, làm nhà văn hóa, sân thể thao.

Huyện Lâm Bình hiện có 2.793 đảng viên sinh hoạt ở 24 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 136 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đến nay, 100% chi bộ cơ sở duy trì lịch họp đúng quy định, hơn 70% chi bộ cơ sở có sự chuyển biến về chất lượng sinh hoạt cũng như năng lực chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Nhờ đó, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, an ninh trật tự được giữ vững. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm 4,16%.

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình cho biết, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, huyện Lâm Bình đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với nhiều giải pháp. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến vai trò, trách nhiệm của đảng ủy cấp trên, trực tiếp là đảng ủy cấp xã phải thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động của các chi bộ cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình cũng thực hiện việc phân công các ủy viên trực tiếp tham gia sinh hoạt với chi bộ cơ sở nhằm nắm bắt tình hình, giám sát và giúp đỡ chi bộ thực hiện tốt các nội dung nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, lãnh đạo ở cơ sở.

Có thể thấy, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở ở huyện Lâm Bình đã và đang góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Từ đó, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Bài, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục