Lắng nghe và thay đổi

- Tuần qua, Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" đã được tổ chức với sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đại diện đến từ Ban kinh tế Trung ương, Ủy ban MTTQ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Mục đích nhằm khơi dậy sức sáng tạo, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng DN, doanh nhân đối với đất nước, góp phần triển khai thực hiện thành công các chủ trương của Đảng.

Cuộc vận động là dịp để doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế thể hiện mạnh mẽ hơn nữa ý thức trách nhiệm đối với dân tộc, xã hội, đóng góp ý kiến của mình với Đảng, nhà nước để tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách phù hợp hơn với nhu cầu phát triển của DN và doanh nhân trong giai đoạn tới.

Cuộc vận động cũng cho thấy sự lắng nghe của Đảng và Nhà nước đối với mọi ý kiến đóng góp, khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước; thể hiện sinh động tinh thần cầu thị, dân chủ.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp còn băn khoăn vì trước nay, mỗi chính sách, luật được ban hành đều có việc lấy ý kiến rộng rãi trong nhiều nhóm đối tượng. Nhưng khi luật ra đời vẫn giữ nguyên những quy định bất hợp lý mà doanh nghiệp đã góp ý. Nhiều lần như vậy khiến doanh nghiệp không muốn lên tiếng nữa. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân thi hành".

Nhân dân và doanh nghiệp phấn khởi khi được Đảng lắng nghe. Nhưng sẽ phấn khởi hơn nếu sớm tạo ra những thay đổi từ sự lắng nghe, có nhiều chuyển động mạnh mẽ, để mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng thể hiện tốt hơn vai trò là công bộc của dân. Từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đất nước ngày càng phồn thịnh.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục