Lòng dân - vận nước

- Sinh thời, Bác Hồ đã nêu các đức tính cần có của người cách mạng, trong đó LIÊM “là trong sạch, không tham lam”. Tham lam sẽ dẫn đến BẤT LIÊM, cho nên, cán bộ phải thực hành chữ LIÊM trước, để làm kiểu mẫu cho dân.

Người yêu cầu “pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì”.

Khổng Tử người nước Lỗ xưa cũng đã chỉ ra 9 đặc điểm của người quân tử, trong đó có “kiến đắc tư nghĩa”. Nghĩa là khi nhìn thấy danh lợi, bản thân phải biết tự kiềm chế, suy xét kỹ xem có phù hợp đạo nghĩa hay không.

Thật tiếc, đã có nhiều người không kiềm chế được lòng tham. Có 1 rồi lại muốn có 2, 20, 200... Nên không biết kiến đắc tư nghĩa, không biết giữ đức Liêm. Nên dù mất bao công sức rèn luyện phấn đấu, nhưng khi vào vị trí đã không giữ được mình. Nên Đảng ta mới phải quyết liệt “đốt lò” để trừng trị kẻ bất liêm.

Con số cán bộ đảng viên vi phạm diện Bộ Chính trị, Trung ương quản lý đã lên đến trên 80 người. Ngay cả 2 thành phố lớn nhất cả nước cũng đã có những cái tên đã và đang ở vị trí cao nhất bị điểm danh. Thật buồn vì những người này không giữ được chữ liêm, không giữ được phẩm chất vốn có.

Nhưng cũng thật vui vì thấy Đảng ta vô cùng kiên quyết, nghiêm minh giữ gìn kỷ cương kỷ luật, giữ gìn sự trong sạch của Đảng. Vui vì lòng dân đang ngày càng đồng thuận, ngày càng sắt son niềm tin với Đảng.

Đảng nghiêm minh, lòng dân thuận, tức là vận nước đang lên cùng mùa Xuân mới!

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục