Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

- Tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhận thức rõ điều này, nhiều chi bộ đảng đã quan tâm lựa chọn những vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách của đảng viên để tổ chức sinh hoạt chuyên đề đạt hiệu quả cao.

Hiệu quả từ sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

Chi bộ thôn Mãn Sơn, xã Vân Sơn (Sơn Dương) tiếp nhận chủ trương của huyện về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Vân Sơn đi Hồng Lạc, trong đó gần 7 km đường đi qua địa phận thôn có liên quan đến hầu hết các hộ dân. Sau khi tiếp nhận chủ trương, Chi bộ thôn Mãn Sơn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay cuộc họp chi bộ chuyên đề về việc vận động nhân dân hiến đất làm đường. Sau cuộc họp, chi bộ thống nhất, phân công từng đồng chí đảng viên phụ trách vận động các nhóm hộ và bản thân các đồng chí đảng viên phải là người đi đầu thực hiện để nhân dân hưởng ứng. Đến nay nhân dân thôn Mãn Sơn đã hiến hơn 4,5 ha đất để mở đường, có tới 90% số hộ đã tham gia hiến đất, trung bình mỗi hộ hiến tới gần 400 m2, trong đó có hàng chục hộ hiến trên 1.000 m2

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Mãn Sơn cho biết, để thực hiện được nhiệm vụ vận động nhân dân hiến đất làm đường, chi bộ đã tổ chức 7 buổi sinh hoạt chuyên đề với các nội dung như: đôn đốc đảng viên trong vận động nhân dân tham gia hiến đất; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên; tăng cường sự tham gia của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động… Từ đó từng bước tháo gỡ khó khăn, nhân dân đồng tình ủng hộ tham gia hiến đất.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
tại Chi bộ thôn 11, xã Tân Long (Yên Sơn).

Ngay từ đầu năm, chi bộ tổ Đồng Bàng, thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) đã xây dựng kế hoạch lựa chọn 4 nội dung sinh hoạt chuyên đề cho cả năm gồm: tăng cường học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng và dự kiến nhân sự cho khóa tới. Đồng chí Đỗ Kiến Thành, Bí thư Chi bộ tổ Đồng Bàng cho biết, chi bộ thực hiện chuyên đề về “Tăng cường học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trước để các đảng viên đăng ký việc làm theo, đồng thời lấy cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên vào cuối năm. Chuyên đề về “Thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”, ngay sau khi nghị quyết ban hành, chi bộ bắt tay vào triển khai ngay bằng việc vận động người dân hiến đất làm 250 m đường bê tông; vận động các tổ chức chính trị - xã hội chung tay hỗ trợ các hộ xóa 2 nhà tạm. Việc chuẩn bị kỹ các nội dung sinh hoạt và quán triệt sớm các nội dung của sinh hoạt chuyên đề ngay từ đầu năm giúp các đảng viên tập trung thảo luận sâu các vấn đề công việc của chi bộ trong năm. Qua đó đề ra giải pháp tập trung giải quyết các vấn đề giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

Năm 2021, xã Tân Long (Yên Sơn) phấn đấu thực hiện 10,4 km đường bê tông nông thôn, đường nội đồng, từ đầu năm đến nay xã đã thực hiện được 8,5 km. Qua báo cáo của các cấp ủy, chi bộ các thôn cho thấy trong quá trình triển khai thực hiện nhiều tuyến đường khó độ dốc cao đòi hỏi chi phí tiền công rất lớn, nhưng được nhân dân đồng thuận đóng góp. Cá biệt có thôn như thôn 11, nhiều hộ đóng góp số tiền lên tới 8 triệu đồng để làm đường vào khu sản xuất tập trung; thôn Cường Đạt mở tuyến đường bê tông rộng 5m, dài 5,5 km dự kiến số tiền đóng góp hơn 600.000 đồng/khẩu. Báo cáo của Đảng ủy xã cũng cho thấy trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt công tác xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề, ban hành nghị quyết, kế hoạch, tuyên truyền vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của thôn, nhất là trong việc huy động nhân dân đóng góp tiền, công, hiến đất làm đường; phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên. Qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ Yên Thượng, xã Trung Yên (Sơn Dương).

Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Qua thực tế ở các địa phương cho thấy, những chi bộ nào chú trọng đến việc xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định, hướng dẫn thì công tác lãnh đạo chỉ đạo ở chi bộ sẽ đạt hiệu quả cao. Các chi bộ thực hiện tốt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong lãnh đạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên phát huy được tinh thần trách nhiệm, ý thức vì tập thể. Các chi bộ cũng đã lựa chọn đúng, trúng nội dung sinh hoạt chuyên đề về các nhiệm vụ chính trị quan trọng của mình trong thực tiễn như: xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Từ đó tổ chức triển khai đem lại hiệu quả cao, tạo niềm tin của nhân dân đối với chi bộ.

Vừa qua, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo thực hiện thí điểm tại 13 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”. Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp cho biết, thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề này đã có tác động tích cực tới nhận thức của cấp ủy và cán bộ, đảng viên, nhận biết rõ hơn, đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời giúp cho cán bộ, đảng viên tự rà soát lại quá trình công tác, xem xét lại những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân, từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, kết quả tốt, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Khối sẽ chỉ đạo triển khai tới tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”.

Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 -2025 là giải pháp quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có sinh hoạt chuyên đề. Do vậy các cấp ủy trong toàn tỉnh cần phải tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc về nội dung, cách thức và một số vấn đề cần lưu ý trong sinh hoạt chuyên đề; quán triệt cho cấp ủy và đảng viên hiểu thống nhất về sinh hoạt chuyên đề, tạo ra sự đồng thuận và nhất trí cao trong lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề, phân công người có trình độ, năng lực chuẩn bị nội dung các chuyên đề thiết thực với yêu cầu, nhiệm vụ của chi bộ.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục