Nâng cao năng lực, sức chiến đấu ở các chi bộ đảng cơ sở

- Không ai có thể gần dân hơn, sát dân hơn, lắng nghe tiếng nói và nguyện vọng của dân, chăm lo đời sống nhân dân và trở thành nhịp cầu nối giữa Đảng với dân bằng chính các chi bộ khu dân cư, tổ dân phố. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ở các chi bộ thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Nhiều giải pháp đồng bộ

Thực tế trong thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao năng lực, sức chiến đấu ở các chi bộ đảng cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ thị đã đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện để phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và nhằm tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu cụ thể theo Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Để nâng cao hoạt động hiệu quả ở chi bộ thì ở các Đảng bộ, chi bộ cơ sở cũng đã có nhiều giải pháp đột phá, có hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Nhiều đảng bộ thực hiện mô hình “sinh hoạt chi bộ mẫu”, mỗi đảng ủy cơ sở lựa chọn ít nhất 1 chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu và mời bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc khác trong đảng bộ cùng tham gia. Sau buổi sinh hoạt, bí thư đảng ủy cơ sở chủ trì thảo luận, rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt được, chưa được để các chi bộ khác học tập. Qua thực hiện mô hình đã giúp bí thư các chi bộ nắm vững quy trình, công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Lãnh đạo chi bộ tổ dân phố Đồng Bàng, thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) vận động người dân hiến đất làm đường.

Để khắc phục những chi bộ còn yếu, một số cấp ủy đã có cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, cụ thể như: lựa chọn loại hình chi bộ còn yếu trong sinh hoạt chi bộ để tập trung chỉ đạo khắc phục; giao nhiệm vụ đột phá về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” cho một số đồng chí bí thư đảng ủy; đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ, thông qua hình thức sinh hoạt chi bộ điểm để tập huấn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; đặt hàng giao nhiệm vụ cho đảng viên đăng ký việc làm cụ thể, thiết thực; hằng tháng kiểm điểm tiến độ thực hiện. Kết quả, nhiều đảng viên đăng ký những việc làm khó, việc làm thiết thực như “phát triển đảng viên mới”, “đoạn đường hoa”, “vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn”, “vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn”... và tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giao việc đột phá, đổi mới cho đảng viên.

Vai trò lãnh đạo đảng ở cơ sở được nâng cao Đồng chí Triệu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập (Lâm Bình) cho biết, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở đảng gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Đảng bộ xã xác định là nhiệm vụ đột phá, đồng thời bản thân cá nhân đồng chí Bí thư cũng xác định đây là nhiệm vụ đột phá. Tất các chi bộ thôn đều cũng xác định việc đột phá giai đoạn này là nâng cao vai trò lãnh đạo gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua Đảng bộ xã Xuân Lập đã phân công các đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn để kịp thời chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đặt hàng giao nhiệm vụ cho đảng viên đăng ký việc làm cụ thể, thiết thực. Nhờ đó Xuân Lập đã phát triển các mô hình kinh tế như xây dựng các dự án phát triển chăn nuôi trâu, bò bằng hình thức chăn thả tập trung tại các thôn như: Thẳm Vài, Khuổi Lầu, Khuổi Kẹn, Lũng Giềng, Nặm Hù, Nà Co; phát triển chăn nuôi ngựa bằng hình thức nuôi nhốt ở thôn Khuổi Củng; phát triển đàn dê theo hướng chăn nuôi tập trung; đưa giống cây cam sành, chanh tứ mùa trồng tại các thôn Lũng Giềng, Khuổi Trang, Khuổi Củng, Nà Co; thôn Nà Lòa thực hiện mô hình trồng chuối tiêu và chăn nuôi ếch theo hướng sản xuất hàng hóa.

Với huyện Hàm Yên, để đạt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 thì việc đầu tiên thực hiện nhiệm vụ này chính là phải xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở các thôn tổ dân phố vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo ở các chi bộ đảng trong xây dựng nông thôn mới. Ở mỗi chi bộ thôn đều tự xác định mục tiêu nhiệm vụ của mình thể hiện sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành những tiêu chí nông thôn mới của thôn mình, giao việc đột phá, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên.

Ông Đỗ Kiến Thành, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Đồng Bàng, thị trấn Tân Yên cho biết, khi tiếp nhận chủ trương hoàn thành nông thôn mới của xã ngay trong năm 2021, chi bộ đã xác định ngay việc phải nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng chi bộ mạnh để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra phấn đấu hoàn thành nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Từ đó chi bộ đề ra các nghị quyết, phân công nhiệm vụ đảng viên vận động nhân dân hiến đất làm đường, hỗ trợ hộ nghèo, xóa nhà tạm. Nhờ đó, tổ đã sẵn sàng về đích nông thôn mới.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cùng với cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, các đảng viên và chi bộ ở thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh đã phát huy vai trò tiên phong trong công tác phòng, chống dịch. Nhờ có những chi bộ mạnh, những đảng viên không ngại khó khăn, vất vả, họ chính là những thành viên nòng cốt của tổ phòng, chống Covid cộng đồng tại khu dân cư đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Nhờ đó, các đợt dịch bệnh đều được kiểm soát tốt, hạn chế những tác động xấu, góp phần cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục