Năng lượng tích cực

- Tuần qua là thời điểm kết thúc việc lấy ý kiến đóng góp văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Theo dõi trên các báo thì thấy các ý kiến đóng góp đều rất tâm huyết, thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thể hiện lòng tin, trách nhiệm của nhân dân đối với Đảng. Đó chính là một nguồn năng lượng tích cực để đất nước và dân tộc vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Cũng tuần qua, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và hoàn thành tốt đẹp vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Những thành công của năm Chủ tịch ASEAN cũng như những thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị liên quan chính là nguồn năng lượng tích cực để nước ta tiếp tục nâng cao vị thế quốc tế, cùng các nước trong khu vực tự tin vững bước vào chặng đường mới không ít thách thức nhưng cũng đầy hứa hẹn.

Một năng lượng tích cực khác là những câu chuyện sinh động về tinh thần nhường cơm sẻ áo của cả nước đối với khúc ruột miền Trung. Liên tiếp những con bão đổ và miền Trung, khiến nơi này khó chồng khó. Nhưng sáng lên trong bão là hàng đoàn xe thiện nguyện, hàng triệu hoạt động thiết thực chia sẻ với những khó khăn của miền Trung, làm dày thêm truyền thống tương thân tương ái, nghĩa đồng bào. Đó chính là năng lượng tích cực để miền Trung vững vàng trong gian khó, sớm tái thiết cuộc sống.

Tại Hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hôm chủ nhật vừa qua, cũng có một nguồn năng lượng tích cực được lan tỏa. Ấy là tinh thần hiếu học, là những cách làm sáng tạo của những địa phương, dòng họ, gia đình, cá nhân hiếu học. Trong khi đâu đó còn đang bức xúc về chương trình sách giáo khoa, về bạo lực học đường, về tiêu cực trong thi cử...; thì những tấm gương hiếu học, vượt khó học giỏi vừa được tuyên dương chính là nguồn năng lượng tích cực để thức tỉnh ai đó còn hồ nghi về ngành giáo dục, còn chưa nhận thức đúng về việc học.

Luật hấp dẫn chỉ ra rằng, mỗi người là một tiểu hành tinh, nếu phát ra năng lượng tích cực thì vũ trụ bắt được tần số sóng và hấp thụ vào hành tinh đó năng lượng tích cực và ngược lại. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm trước những vấn đề lớn lao của đất nước; nhân dân cũng trông đợi Đảng tiếp tục là hạt nhân đoàn kết, tạo ra những năng lượng tích cực để đưa đất nước, dân tộc giành thêm những thành tựu mới.                              

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục