Phát triển đảng viên: Chú trọng về chất lượng

- Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, công tác kết nạp đảng viên của cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến. Nhiều nơi đã coi trọng chất lượng hơn số lượng trong kết nạp đảng. Từ đó bổ sung nguồn đảng viên mới kế cận thực sự tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu, có năng lực, gắn bó với các phong trào của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tính đến tháng 4-2021, toàn tỉnh có 56.871 đảng viên ở 448 tổ chức cơ sở Đảng. Về trình độ lý luận chính trị, có gần 2 nghìn đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân, gần 14 nghìn đảng viên có trình độ trung cấp, trên 26 nghìn đảng viên có trình độ sơ cấp. Về trình độ chuyên môn, có 44 đảng viên có trình độ tiến sỹ, trên 1.500 đảng viên có trình độ thạc sỹ, gần 17 nghìn đảng viên có trình độ đại học, trên 5.600 đảng viên có trình độ cao đẳng và trên 1.200 đảng viên có trình độ trung cấp.

Những năm gần đây, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, tỉnh đã không giao chỉ tiêu kết nạp đảng như trước đây cho các tổ chức đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phát triển đảng tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng kết nạp đảng, rà soát, phát hiện kịp thời và bồi dưỡng những quần chúng thực sự ưu tú cho Đảng. Nhiều huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên từng năm, không giao chỉ tiêu mà phân công cụ thể cho từng đồng chí ủy viên BCH phụ trách xã, chi bộ, cán bộ, công chức xã phụ trách thôn. Do không giao chỉ tiêu kết nạp đảng nên nhiều địa phương đã đi sâu và chuyên tâm hơn vào chất lượng đảng viên. Khâu lựa chọn, phát hiện để giới thiệu, bồi dưỡng được thực hiện kỹ lưỡng hơn, không vì số lượng kết nạp đảng mà nóng vội trong khâu giới thiệu. Bởi vậy phần nào khắc phục được tình trạng quần chúng ưu tú sau khi được giới thiệu, cử đi học cảm tình đảng không kết nạp được. Bên cạnh đó, đảng viên sau khi kết nạp dù có đi làm ăn xa cũng vẫn giữ mối liên hệ gắn bó với địa phương nơi cư trú và chấp hành nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng.

Chị Hà Thị Hương (bên phải ảnh), Bí thư chi bộ thôn Uổm Tưởn luôn sâu sát đời sống nhân dân
để phát hiện và giới thiệu cho Đảng những quần chúng thực sự ưu tú.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Yên cho biết, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu để Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án kết nạp đảng viên giai đoạn 2021 - 2025 vào tháng 2-2021. Trong đó, đề án xác định rõ những kết quả, hạn chế, tồn tại trong công tác kết nạp đảng thời gian qua của huyện. Đề án cũng chỉ rõ mục tiêu, giải pháp “dài hơi” thực hiện đến năm 2025, giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà đề án hướng đến đó là xây dựng đội ngũ đảng viên mạnh, có chất lượng, thực sự là đội tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào. Vì vậy, đề án xác định cần phải làm tốt khâu đầu vào, tức là khâu phát hiện, lựa chọn, giới thiệu và bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng.

Đảng bộ Hùng Đức (Hàm Yên) hai năm trở lại đây không giao chỉ tiêu phát triển đảng đối với các chi bộ trực thuộc. Đảng bộ hiện có 28 chi bộ dưới cơ sở với gần 400 đảng viên. Từ 2020 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 7 đảng viên. Trong đó, chủ yếu là đảng viên trẻ, tuổi đời dưới 40. Đảng viên mới kết nạp đều đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định về trình độ chuyên môn, học vấn và các điều kiện khác theo quy định. Đồng chí Trần Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hùng Đức chia sẻ, khi được chi bộ giới thiệu lên, Thường trực Đảng ủy kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng những quần chúng ưu tú được giới thiệu. Đồng thời phân công cho các đồng chí ủy viên BCH phải xuống tận chi bộ thôn để nắm bắt về quần chúng ưu tú được giới thiệu. Sau khi xem xét kỹ, đối chiếu với các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thường trực Đảng ủy mới xem xét để kết nạp. Do đó tránh tình trạng vì phải kết nạp bằng được đảng viên để không ảnh hưởng tới thành tích chung mà kết nạp những quần chúng ưu tú không thực sự gương mẫu, không thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực.

Chi bộ thôn Uổm Tưởn cũng có năm không kết nạp được đảng viên do không lựa chọn được quần chúng thực sự ưu tú để giới thiệu. Theo đồng chí Hà Thị Hương, Bí thư chi bộ: “Từ khi thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, chi bộ đã xác định lại nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác phát triển đảng viên đó là kết nạp được những quần chúng tốt cho đảng. Chúng tôi không lấy số lượng làm thành tích của chi bộ. Có những quần chúng ưu tú tuy tuổi đã cao nhưng luôn phấn đấu, gương mẫu trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì chi bộ vẫn giới thiệu cho Đảng. Chi bộ hiện có 6 đảng viên đang đi làm ăn xa nhưng bản thân những đảng viên đó và gia đình đảng viên đó vẫn chấp hành tốt các quy định của địa phương và giữ mối liên hệ chặt chẽ với chi bộ, các tổ chức đoàn thể.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kế hoạch xác định rõ yêu cầu đối với công tác kết nạp đảng viên vừa phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Cấp ủy các tổ chức đảng phải định hướng cho quần chúng có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Công thương chi nhánh Tuyên Quang là đơn vị điển hình và luôn quan tâm đến chất lượng kết nạp đảng viên.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng cho biết, tuy đề ra mục tiêu kết nạp 15 đảng viên trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhưng chi bộ luôn đặt chất lượng đảng viên được kết nạp lên hàng đầu. Chi bộ xác định ngay từ khi thành lập vào năm 2009 đó là lực lượng đảng viên chính là nòng cốt trong công việc và các phong trào thi đua. Chính họ là những người truyền cảm hứng làm việc tích cực, nhiệt huyết trong công việc. Vì vậy, những người được giới thiệu để kết nạp đảng, chi bộ luôn xem xét thận trọng, kỹ lưỡng. Đó phải là những điển hình thực sự nổi trội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kể cả trong công việc và trong các hoạt động chung của đơn vị. Từ năm 2020 đến nay, chi bộ đã kết nạp được 6 đảng viên và đang chuẩn bị xem xét kết nạp 4 quần chúng ưu tú.

Từ thực tế trên cho thấy, nhận thức của cấp ủy nhiều nơi về công tác phát triển đảng viên đã thực sự coi trọng chất lượng. Đây là nhận thức đúng đắn để từ đó bổ sung cho Đảng lực lượng đảng viên có tâm và năng lực đủ sức lãnh đạo mọi nhiệm vụ đề ra.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục