Sinh hoạt trực tuyến giúp chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt

- Chủ trương dự sinh hoạt chi bộ trực tuyến của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp các chi, đảng bộ cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Đây cũng là giải pháp phù hợp với xu thế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác Đảng, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ trực tuyến tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK ngày 10/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ trương dự sinh hoạt định kỳ bằng hình thức trực tuyến tại một số chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở. Để việc sinh hoạt chi bộ đạt kết quả, Thường trực Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở chủ động chuẩn bị phòng họp trực tuyến; phân công cán bộ trực tiếp phụ trách phòng họp; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19… Hiện có 280 chi, đảng bộ có thể thực hiện tổ chức sinh hoạt trực tuyến với Đảng ủy Khối tại 21 điểm cầu. Tính từ tháng 4-2021 đến nay, trung bình mỗi tháng, Thường trực Đảng ủy Khối đã tham dự sinh hoạt chi bộ trực tuyến với 30 chi, đảng bộ trực thuộc.

Vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có buổi dự sinh hoạt trực tuyến với 6 chi bộ gồm: Chi bộ Cục Kiểm lâm, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi bộ Công chức viên chức, Đảng bộ Sở Nội vụ; Chi bộ Thanh tra và khoáng sản, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Sở Công Thương; Chi bộ Thư viện, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, theo dõi trực tiếp nội dung sinh hoạt tại Chi bộ Cục Kiểm lâm, các chi bộ còn lại được dự giám sát bằng hình ảnh. Dự sinh hoạt trực tuyến tại điểm cầu Đảng ủy Khối còn có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. Ngay sau khi kết thúc các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã tham gia góp ý chỉ ra những ưu điểm, hạn chế buổi sinh hoạt chi bộ Cục Kiểm lâm.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết, ứng dụng công nghệ thông tin dự sinh hoạt chi bộ bằng hình thức trực tuyến là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16 ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua việc thực hiện dự sinh hoạt chi bộ trực tuyến cho thấy, trước hết là công tác chuẩn bị nội dung và khâu tổ chức sinh hoạt của chi bộ được thực hiện tốt hơn do đã đăng ký lịch sinh hoạt chi bộ trực tuyến và có giám sát của Đảng ủy Khối.

Tại một thời điểm Đảng ủy Khối dự giám sát được nhiều chi bộ ở các loại hình tổ chức Đảng sinh hoạt định kỳ (hoặc chuyên đề) về số lượng, địa điểm, biểu quyết... ở nhiều điểm cầu khác nhau. Việc chấm điểm sinh hoạt của chi bộ đảm bảo sát thực hơn. Dự sinh hoạt trực tuyến góp phần cải cách hành chính, giảm thiểu cấp trên trực tiếp xuống cơ sở và đảm bảo mục tiêu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời tạo môi trường cho cán bộ chuyên trách Đảng ủy Khối trau dồi kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; trao đổi trực tiếp nghiệp vụ giúp cơ sở, tháo gỡ những vướng mắc thuộc lĩnh vực chuyên môn về công tác xây dựng Đảng trong kỳ sinh hoạt. Sau kỳ họp, Đảng ủy Khối chỉ ra ưu điểm, hạn chế giúp cho chi bộ khắc phục ngay những hạn chế tại kỳ sinh hoạt tiếp theo.

Đồng chí Triệu Đăng Khoa, Phó Bí thư Chi bộ Chi Cục Kiểm lâm cho biết, việc có các đồng chí lãnh đạo cấp trên dự sinh hoạt trực tuyến giúp chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt rõ rệt. Công tác chuẩn bị nội dung được kỹ càng hơn; trong quá trình sinh hoạt được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Đặc biệt sau khi kết thúc buổi sinh hoạt chi bộ được tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối giúp chi bộ sửa chữa, khắc phục trong kỳ sinh hoạt tiếp theo.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác Đảng của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu từng bước thay đổi hình thức tổ chức hội nghị tập trung truyền thống bằng hình thức hội nghị trực tuyến. Hiện, trong Đảng ủy Khối có 21 trong tổng số 126 điểm cầu ở các chi, đảng bộ cơ sở được kết nối trực tuyến. Mục tiêu trong Kế hoạch của Đảng ủy Khối đề ra đến năm 2025 sẽ có 105 chi, đảng bộ cơ sở còn lại kết nối phòng họp trực tuyến với Đảng ủy Khối. Như vậy, trong thời gian tới, việc dự sinh hoạt trực tuyến sẽ được mở rộng hầu hết tới các chi, đảng bộ cơ sở, đây sẽ là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ.  

 Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục