Sơn Dương chú trọng phát triển đảng viên

- Đảng bộ huyện Sơn Dương có 57 tổ chức cơ sở Đảng với trên 10 nghìn đảng viên. Thời gian qua, cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Sơn Dương gặp không ít khó khăn do nguồn phát triển Đảng có xu thế giảm.

Đồng chí Đỗ Xuân Phúc, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức  - Nội vụ huyện Sơn Dương cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phát triển đảng viên phải đảm bảo chất lượng, số lượng, chú trọng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chi bộ có ít đảng viên, nhiều năm chưa kết nạp đảng viên mới. Nghị quyết đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ kết nạp mới 1.000 đảng viên trở lên. Để làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới, Huyện ủy Sơn Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác phát triển Đảng. Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy tích cực, chủ động rà soát, đánh giá thực trạng công tác kết nạp Đảng; phân tích nguyên nhân của những tồn tại để tìm giải pháp khắc phục.

Các chi bộ, đảng bộ đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện trong từng năm và trong cả nhiệm kỳ, đảm bảo sát tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và mở rộng về thành phần, tôn giáo, dân tộc. Trong quá trình triển khai công tác kết nạp đảng viên mới, Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện đúng tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, không vì số lượng mà bỏ qua khâu chất lượng.

Đoàn viên thanh niên xã Vĩnh Lợi tổ chức nhiều phong trào xung kích để lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Qua quá trình tổ chức thực hiện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong toàn huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng, tư tưởng 

Hồ Chí Minh... luôn được coi trọng, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc trong quần chúng nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ về ý thức rèn luyện, học tập, lao động, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với những quần chúng có động cơ phấn đấu vào Đảng tốt chưa đạt yêu cầu, các chi bộ tạo điều kiện giúp quần chúng bồi dưỡng kết nạp Đảng. Song song với đó, các đảng bộ còn giao chỉ tiêu phát triển Đảng cho từng chi bộ, nhất là những đơn vị nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Qua đó, công tác phát triển đảng viên đảm bảo về chất lượng theo quy định về cơ cấu độ tuổi, thành phần. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyên đã kết nạp mới được 383 đảng viên mới, đạt 38.3% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Đặc biệt huyện đã hoàn thành chủ trương 100% trưởng thôn là đảng viên. Nổi bật ở một số đảng bộ vốn trước đây gặp nhiều khó khăn về công tác phát triển đảng như: Chi Thiết đạt 175% kế hoạch, Sơn Nam đạt 125% kế hoạch, Thiện Kế đạt 120% kế hoạch.

Đảng bộ xã Vĩnh Lợi nhiều năm trước luôn gặp nhiều khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên/dân số thấp hơn khá nhiều so với bình quân của toàn huyện. Ở thời điểm đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ chỉ có hơn 200 đảng viên, trong đó vẫn còn có chi bộ dưới 5 đảng viên. Đồng chí Lý Thị Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Lợi cho biết: xã Vĩnh Lợi với đặc thù là địa phương đa phần là đồng bào Công giáo, trong đó 9 thôn 100% hộ dân là Công giáo, nhiều năm trước đây người dân vẫn còn có định kiến vào Đảng là “nhạt đạo, khô đạo” chính vì vậy công tác phát triển đảng viên của xã gặp nhiều khó khăn. Năm 2021, toàn xã vẫn còn 9 thôn có trưởng thôn chưa phải là đảng viên.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu là kếp nạp mới 40 đảng viên trở lên. Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gây dựng niềm tin của dân với Đảng bằng những việc làm cụ thể với tinh thần “đảng viên đi trước”; giao cho các tổ chức chính trị - xã hội rà soát phát hiện những người có đủ điều kiện, chín muồi để kết nạp đảng; đưa những đảng viên đang công tác tại xã về sinh hoạt ở các chi bộ để nắm bắt kịp thời những thuận lợi, khó khăn ở thôn Công giáo; lựa chọn những đảng viên có đủ năng lực, uy tín để nhân dân bầu trưởng thôn. Bằng những việc làm cụ thể, đến nay 16/16 thôn đều có trưởng thôn là đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đảng bộ xã đã kết nạp mới được 11 đảng viên, nâng số đảng viên toàn xã lên 226 đảng viên. Xã cũng đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, trong số 16 quần chúng đoàn viên thanh niên giới thiệu cho Đảng cũng chỉ chọn được 3 người đảm bảo đúng, đủ tiêu chuẩn.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, trưởng thôn Văn Minh, xã Vĩnh Lợi là đảng viên vừa được kếp nạp đảng tháng 11/2021. Đồng chí Sơn cho biết, bản thân đồng chí là người Công giáo. Được vào Đảng, đồng chí tự nhận thấy vai trò, trách nhiệm của mình phải cao hơn, được tiếp nhận các chủ trương, chính sách của Đảng thuận lợi hơn. Trong thời gian tới, đồng chí Sơn cùng chi bộ thôn lãnh đạo nhân dân phấn đấu thực hiện mục tiêu hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu bằng những việc làm cụ thể: cải tạo, xây dựng 500 m đường bê tông và kênh mương có quy mô rộng 7 m, trồng hoa trên tất cả các tuyến đường, làm 300 m kênh mương, vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, 100% các hộ trong thôn có lò đốt rác...

Từ những giải pháp được triển khai đồng bộ, khoa học đã góp phần làm nên những “trái ngọt” trong công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Sơn Dương. Những đảng viên mới sẽ là lực lượng kế cận giúp Đảng bộ huyện tiếp tục đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những kết quả đạt được cùng với những bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn có ý nghĩa quan trọng để làm tốt công tác phát triển Đảng trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục