Tam Đa - điểm sáng khắc phục hạn chế

- Nghiêm túc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Tam Đa (Sơn Dương) đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế để đưa ra các giải pháp, phương hướng khắc phục. Đến nay, Đảng bộ xã đã nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng và thành điểm sáng của huyện Sơn Dương.

Đồng chí Ngô Cao Đăng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã Tam Đa có 21 chi bộ, 311 đảng viên. Trong quá trình kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy xã đã thẳng thắn nhìn nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và một số chi bộ trực thuộc chưa phát huy đúng mức, nhất là trong việc cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên áp dụng vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó, một trong những nhiệm vụ cần thực hiện ngay của Đảng ủy là khắc phục tình trạng chi bộ nhiều năm liền chưa kết nạp được đảng viên; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số chi bộ chưa tốt, trong sinh hoạt chi bộ còn thiếu vắng nhiều, chất lượng sinh hoạt Đảng chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng chưa thường xuyên, chưa nghiêm túc; hoạt động cấp ủy cơ sở chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm dẫn đến vai trò lãnh đạo của Đảng ở một số nơi chưa được phát huy.

Nhận diện rõ những tồn tại trên, từ Đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; xây dựng cụ thể từng việc, từng nội dung, tập thể các đơn vị và người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm chủ động giải quyết các vướng mắc trong dân, những việc cần làm ngay.


Nhà văn hóa thôn Hồi Xuân xây dựng năm 2020 từ nguồn vốn 100% người dân đóng góp.

Đối với nội dung về công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ nông thôn, Đảng ủy xã xác định đây là một tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ nông thôn, các tổ chức chính trị - xã hội về việc phát hiện nhân tố, quần chúng tiêu biểu để giúp đỡ, bồi dưỡng họ trở thành quần chúng ưu tú, xét kết nạp Đảng... 

Đồng chí Trần Văn Nha, Bí thư Chi bộ thôn Cầy Kỳ chia sẻ, hiện nay chi bộ có 18 đảng viên. Trước đây, chi bộ có 4 năm liên tục không kết nạp được đảng viên. Nguyên nhân là do thiếu nguồn và chi bộ chưa thực sự chủ động bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng. Khắc phục hạn chế trên, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đoàn thể phát động phong trào thi đua, thu hút quần chúng để phát hiện nhân tố điển hình, giới thiệu cho Đảng. Từ năm 2017 chi bộ đã xem xét kết nạp đảng 3 đảng viên. Đồng thời tiếp tục cử 1 quần chúng tham gia lớp nhận thức về đảng và đang hoàn chỉnh các hồ sơ để xem xét kết nạp Đảng. 

Với đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã và thôn chưa thực sự tận tâm với công việc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn quan tâm, quán triệt, nhắc nhở, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, có kiểm tra, giám sát, từ đó chất lượng công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách từ xã đến thôn đã được nâng lên; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức từ xã đến thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Đảng ủy đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đa số cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ thôn. Do vậy, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên, đi vào nền nếp.

Điển hình như ở Chi bộ Hồi Xuân, những năm qua, người đứng đầu và 17 đảng viên đã phát huy được vai trò ở thôn, từng bước lãnh đạo nhân dân thực hiện xây dựng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Dương Ngọc Hường, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn cho biết, chi bộ đã đổi mới chất lượng sinh hoạt gắn với khắc phục những hạn chế; đưa những nhiệm vụ cụ thể của chi bộ, của thôn vào các kỳ sinh hoạt, giao trách nhiệm cho từng đảng viên. Vì thế đã khắc phục được việc sinh hoạt đảng thụ động, nội dung chung chung.

Nghị quyết chi bộ đề ra, nguyện vọng của nhân dân đã được thực hiện hiệu quả. Nổi bật, năm 2020 Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân trong thôn tự bỏ 100% tiền xây dựng nhà văn hóa thôn mà không cần sự hỗ trợ của Nhà nước với trị giá trên 300 triệu đồng tiền mặt và trên 180 công lao động xây dựng, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, thôn có 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng/năm; khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa tiêu biểu nhiều năm.

Với những biện pháp cụ thể khắc phục hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Tam Đa đã có bước chuyển mình tích cực, lãnh đạo nhân dân trong xã đạt được nhiều kết quả trong 5 năm qua. Đến năm 2020, thu nhập bình quân của xã đạt 36 triệu đồng/năm, vượt 1 triệu đồng so với mục tiêu đề ra; thu ngân sách vượt trên 25% mục tiêu đề ra. Xã đã có 6 trang trại chăn nuôi lợn, 1 trang trại nuôi gia cầm. Nhân dân đóng góp 6,8 tỷ đồng thực hiện các công trình nông thôn mới, trong đó sửa chữa, làm mới 11 nhà văn hóa thôn bản, làm mới 8 km đường giao thông nông thôn, 7,6 km kênh mương, nâng cấp 7 sân thể thao...

Với kết quả đạt được, Đảng bộ xã Tam Đa được Huyện ủy Sơn Dương công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2020; UBND huyện Sơn Dương tặng giấy khen tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục