Tham mưu triển khai sắp xếp bộ máy tinh gọn

- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, nổi bật là tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh tinh gọn và bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Thượng tá Phạm Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh cho biết: Chi bộ đã tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Công an nhân dân thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực hiệu quả, theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở”. Sau khi sắp xếp tổ chức lại, Công an tỉnh giảm 5 đơn vị cấp phòng so với trước đây, giảm 124 đơn vị cấp đội. Lực lượng được tăng cường biên chế cho những đơn vị trực tiếp chiến đấu, công an cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, triển khai tốt việc tinh giản biên chế theo lộ trình, kết quả từ năm 2015 đến nay, Công an tỉnh đã tinh giản được 114 biên chế.  


Buổi sinh hoạt của Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.

Thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã”, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các huyện thành phố xây dựng và thực hiện Đề án phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Công an tỉnh đã hoàn thành bố trí Công an chính quy tại 128/128 xã, thị trấn (đạt 100%). Đến nay, tổng số có 388 cán bộ chiến sỹ được bố trí, điều động về cơ sở đảm nhiệm các chức danh công an xã. Do được đào tạo bài bản, nắm vững chuyên môn, lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Đồng thời, báo cáo kịp thời cho cấp trên huy động lực lượng giải quyết tốt vấn đề phát sinh, không để phát sinh phức tạp được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Cũng từ việc chủ động tham mưu kịp thời của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, Công an tỉnh quan tâm, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh có trình độ nghiệp vụ bậc đại học, cao đẳng chiếm  60%. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được củng cố, kiện toàn, được đào tạo bài bản, từng bước được trẻ hóa. Cán bộ, chỉ huy sau khi được bổ nhiệm đã phát huy được vai trò chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Với những thành tích trong 5 năm qua, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh có 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 1 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị 2 năm đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến và 3 năm liền đạt đơn vị Quyết thắng.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục