Thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh

- Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện. Kết quả giảm nghèo năm 2019 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành trước 1 năm mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp giảm nghèo, phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh còn dưới 10%, tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm đạt trên 3,5%/năm.

Bài 1: Hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết về giảm nghèo                  

                                 Bài 2: Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo


Phát triển nghề trồng chè giúp người dân thôn Làng Bát, xã Tân Thành (Hàm Yên)
thoát nghèo, vươn lên làm giàu. 

Thay đổi nhận thức, cách làm

Trong thời gian qua, ở các địa phương trong tỉnh, công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ nhằm hỗ trợ người nghèo về mọi mặt như: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho người nghèo tham gia các lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi, học nghề, hỗ trợ về nhà ở... Từ đó, đã tạo động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Trước đây, cuộc sống của gia đình chị Hoàng Thị Thuần, dân tộc Tày ở thôn Bản Nuầy, xã Năng Khả (Na Hang) rất khó khăn vì không có nghề ổn định. Năm 2017, gia đình chị được tạo điều kiện vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua tổ vay vốn của thôn với số tiền 50 triệu đồng. Các thành viên trong gia đình chị còn được tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi để lựa chọn mô hình phù hợp. Từ đó, gia đình chị đã lựa chọn phát triển mô hình nuôi gà đẻ, nuôi lợn thịt. Kiến thức từ các lớp tập huấn giúp chị phòng bệnh cho vật nuôi hiệu quả, mô hình chăn nuôi phát triển tốt đem lại thu nhập trung bình trên 70 triệu đồng/năm. Từ nguồn thu ổn định, gần đây gia đình chị Thuần đã xin ra khỏi hộ nghèo. 


Nghề nuôi trâu nhốt chuồng giúp nhiều hộ dân thôn Tiên Tốc, xã Bình An (Lâm Bình) thoát nghèo.

Gia đình anh Trần Văn Quyền, ở thôn Lục Mùn, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) đã lựa chọn phát triển mô hình trồng cây ăn quả để vươn lên thoát nghèo. Từ chỗ thiếu kỹ thuật chăm sóc cây trồng, anh Quyền được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt do UBND xã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tổ chức. Từ đó, anh Quyền đã biết áp dụng kiến thức, khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất như: Nhân giống, cấy ghép, chiết cành, bón phân thúc cây, cách sử dụng phân bón hiệu quả... Hiện nay, với 3 ha bưởi ngọt, bưởi da xanh, bưởi đường của gia đình anh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

Mỗi hộ nghèo đã được “tiếp sức” bằng nhiều cách tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Các cấp, các ngành đã nỗ lực hỗ trợ, triển khai các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh đến với hộ nghèo một cách kịp thời, đầy đủ. Trong năm 2019, toàn tỉnh hỗ trợ được 662 hộ nghèo làm nhà ở, tổng kinh phí trên 15,5 tỷ đồng (trong đó vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phân khai cho các huyện, thành phố 9,325 tỷ đồng để hỗ trợ 373 hộ; Quỹ Vì người nghèo các cấp hỗ trợ 6,238 tỷ đồng để hỗ trợ 289 hộ làm nhà ở. Có trên 13 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ trên 586 tỷ đồng. Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố tổ chức được 4.785 lớp tập huấn sản xuất mùa vụ cho 256.320 lượt hộ tham gia, trong đó có 47.104 hộ nghèo…

Huy động các nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Trong quá trình triển khai các chương trình, chính sách về giảm nghèo, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực tham gia vào công tác giảm nghèo. Đồng chí Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, với phương thức vận động đổi mới, MTTQ vừa vận động trực tiếp các nguồn lực vừa hướng dẫn, kết nối các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ trực tiếp cho người nghèo. Đồng thời, chủ trì hiệp thương để các tổ chức thành viên nhận giúp đỡ các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. Kết quả, từ năm 2014 đến 2019, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận trên 41,423 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế và làm nhà ở. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo của tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động, huy động các nguồn xã hội hóa hợp pháp hỗ trợ hộ nghèo, vận động làm thay đổi nhận thức, ý thức của mỗi hộ nghèo.


Triển khai hiệu quả các chính sách về giảm nghèo giúp đời sống người dân thôn Xá Thị, xã Đà Vị
(Na Hang) ngày càng nâng lên.

Từ các giải pháp giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả cũng như sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo, mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3% mỗi năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra đã đạt và vượt kế hoạch. Đến nay, theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm xuống còn 11,8%, riêng năm 2019 giảm 3,58%, đạt 119,33% kế hoạch năm và hoàn thành trước 1 năm mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Như vậy, trong giai đoạn 2016 - 2019, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh đã giảm 16,01% (từ 27,81% đầu năm 2016 xuống còn 11,8% cuối năm 2019); tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm đạt hơn 4%.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh cũng gặp phải không ít khó khăn. Đó là chất lượng giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Một số cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, nên việc tổ chức thực hiện giải pháp giảm nghèo chưa cụ thể, có nơi còn mang tính hình thức. Bên cạnh đó, việc rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo ở một số nơi còn lúng túng; việc xác định nguyên nhân chưa chính xác dẫn đến việc đưa ra các giải pháp giảm nghèo chưa đúng và trúng, chưa phù hợp với từng đối tượng và điều kiện của địa phương…

Do đó, để hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống dưới 10%, tỉnh đã đề ra những giải pháp cụ thể. Trong đó, phát huy cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng trong công tác giảm nghèo; coi công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, lấy kết quả giảm nghèo là tiêu chí đánh giá phân loại tập thể và cá nhân hằng năm. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn xã hội trong thực hiện công tác giảm nghèo. Cùng với đó, chú trọng các biện pháp tuyên truyền, vận động để các hộ nghèo nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng được hưởng lợi từ chương trình giảm nghèo. Qua đó, chủ động, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh. Các cấp, các ngành cũng tăng cường huy động nguồn lực của toàn xã hội chăm lo cho công tác giảm nghèo theo phương châm: Nhà nước tạo điều kiện về sinh kế, cộng đồng hỗ trợ còn bản thân người nghèo tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo…

Từ những chủ trương đúng đắn, cụ thể của tỉnh trong công tác giảm nghèo đã mang lại kết quả tích cực. Điều đó cũng thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.                     

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục