Tích cực góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đảng bộ cấp huyện

- Thời điểm này, cùng với việc lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội, Đảng bộ các huyện, thành phố cũng chú trọng lấy ý kiến rộng rãi của đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị để chuẩn bị đại hội đảng bộ các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Huyện ủy Yên Sơn lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện
qua các thời kỳ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện
 lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng và trí tuệ của các đại biểu vào dự thảo báo cáo chính trị của địa phương, hiện đảng bộ các huyện, thành phố đã gửi dự thảo báo cáo chính trị tới tất cả các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc để tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đại biểu dự đại hội cơ sở. Đồng thời đảng bộ các huyện, thành phố cũng chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội triển khai lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên, nhân dân nhằm giúp ban chấp hành đảng bộ các địa phương có được báo cáo chính trị hoàn chỉnh, chất lượng nhất trình đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ huyện Na Hang là đơn vị được lựa chọn đại hội đảng bộ điểm cấp huyện của tỉnh. Huyện ủy đã xin ý kiến đóng góp của các sở, ngành cấp tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban Đảng; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ. Đồng thời gửi dự thảo báo cáo chính trị đến tất cả các chi, đảng bộ cơ sở để cán bộ, đảng viên và nhân dân có điều kiện tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị. Qua đó, phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

Bà Mai Thị Duyệt, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ 13, thị trấn Na Hang cho biết: "Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Na Hang đã đánh giá sát, đúng, đầy đủ những kết quả Đảng bộ và nhân dân toàn huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới. Tôi đã nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo và tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội Đảng bộ thị trấn vừa diễn ra. Tôi mong muốn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới cần có giải pháp cụ thể hơn nữa trong lãnh đạo phát triển đô thị theo đúng mục tiêu mà huyện đề ra. Hy vọng ý kiến của tôi sẽ được ghi nhận, góp phần vào việc hoàn chỉnh dự thảo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang, nhiệm kỳ 2020 - 2025".

Đồng chí Trần Giang Tuyên, Chánh Văn phòng huyện Yên Sơn cho biết, đến nay, Đảng bộ huyện đã tiếp nhận được các ý kiến đóng góp của đại biểu tại 3 đại hội đảng bộ cơ sở điểm. Từ nay đến tháng 6-2020, huyện sẽ hoàn tất việc lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu tại tất cả chi, đảng bộ cơ sở còn lại. Những ý kiến tâm huyết của các đại biểu tại đại hội chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện là một kênh quan trọng giúp cho huyện sớm điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị theo đúng tiến độ đề ra.

Tại huyện Chiêm Hóa, Báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện cũng đã được chuyển đến các chi, đảng bộ cơ sở để các đại biểu sẽ tham dự đại hội nghiên cứu, phân tích, thảo luận. Các đảng bộ cơ sở cũng triển khai cho MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức lấy ý kiến góp ý của các đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện để tổng hợp và chuyển đến bộ phận soạn thảo. Để thuận lợi cho việc đóng góp ý kiến, huyện cũng nhấn mạnh các nội dung cần quan tâm góp ý để các đảng viên và nhân dân nghiên cứu, đóng góp các ý kiến có chất lượng, cụ thể vào từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, giải pháp. Qua đó, tránh tình trạng góp ý mang tính hình thức, chung chung.

Thành công của một đại hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó việc chuẩn bị báo cáo chính trị nhằm tổng kết việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới là một trong những nội dung quan trọng nhất. Với việc nghiêm túc tổ chức triển khai góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị tại các địa phương cho thấy tất cả đều đang tập trung chuẩn bị cho một kỳ đại hội thành công.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục