Tiến Bộ chọn việc đột phá, đổi mới trọng tâm

- Năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiến Bộ (Yên Sơn) đã giao nhiệm vụ đột phá, đổi mới cho 22 tập thể với 22 việc đột phá, đổi mới; 32 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của xã, cán bộ, công chức xã được giao 32 việc. Nhờ giao việc đột phá, đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, mỗi cá nhân đã nâng cao ý thức, trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành việc đột phá, đổi mới được giao.

Thời gian qua, thực hiện giao việc đột phá, đổi mới gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương của cấp trên giao đã được các tập thể và mỗi cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc, tập trung vào các lĩnh vực công tác còn hạn chế, yếu kém, việc khó, việc mới, việc phát sinh.

Năm 2020, xã Tiến Bộ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy xã lựa chọn việc đột phá “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nâng cao và bền vững một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, xác định các tiêu chí thực hiện bổ sung và nâng cao gồm: tiêu chí số 6 cơ sở vật chất nhà văn hóa; tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Thực hiện việc đột phá, lãnh đạo Chi bộ thôn Tân Biên 2 thường xuyên sâu sát với mô hình phát triển kinh tế của đảng viên.

Chú trọng thực hiện việc đột phá, Đảng ủy xã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức củng cố vững chắc 3 tiêu chí, đạt 100% các chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, chi bộ 10 thôn đã vận động, huy động nguồn lực từ nhân dân hoàn thành 10 nhà văn hóa thôn gắn với khuôn viên sân thể thao. 100% nhà văn hóa đầu tư trang thiết bị, bàn ghế đảm bảo cho sinh  hoạt cộng đồng. Thông qua thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, tạo việc làm, toàn xã đạt thu nhập 42 triệu đồng/nguời/năm, tăng 2 triệu đồng so với năm 2020. Thực hiện tiêu chí số 17, 100% khu dân cư duy trì vệ sinh môi trường mỗi tháng ít nhất 1 lần vào ngày 20 hàng tháng. UBND xã hợp đồng với HTX vận tải và xử lý rác thải Thanh Bình thu gom thường xuyên cho 4 thôn khu trung tâm xã. Tỷ lệ hộ dân có 3 công trình vệ sinh hợp vệ sinh đạt trên 95%, tăng 8% so với năm 2020.

Đồng chí Vũ Quang Đảm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, thời gian qua, sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ đã được nâng lên song vẫn còn một số chi bộ chưa thực sự quan tâm và nhận thức đúng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của sinh hoạt chuyên đề dẫn đến việc sinh hoạt chưa thực sự hiệu quả. Nhận nhiệm vụ Thường trực Huyện ủy giao, đồng chí Vũ Quang Đảm đã lựa chọn, đăng ký việc đột phá, đổi mới giai đoạn 2021-2022 “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ”.

Để hoàn thành nhiệm vụ đột phá, riêng trong năm 2021, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã xác định lộ trình cụ thể tập trung lãnh đạo 3 chi bộ: Thống Nhất, Đèo Tượng, Đèo Trám nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí đã dự sinh hoạt cùng các chi bộ, hướng dẫn các Bí thư Chi bộ, chi ủy xác định được nội dung sinh hoạt chuyên đề sao cho đúng trọng tâm để chuyên sâu lãnh đạo, chỉ đạo; sát sao với từng chi bộ để mỗi chi bộ tổ chức ít nhất mỗi quý/lần sinh hoạt chuyên đề; giải pháp đề ra sát thực tiễn.

Chi ủy Chi bộ thôn Tân Biên 2, xã Tiến Bộ (Yên Sơn) họp  trước kỳ sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thống Nhất La Văn Kiều bày tỏ, nhờ được đồng chí Đảm “cầm tay chỉ việc”, đôn đốc và sát sao, đồng chí hiểu được tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn chuyên đề để sinh hoạt trọng tâm, trọng điểm hơn. Năm 2021, chi bộ tổ chức 4 kỳ sinh hoạt chuyên đề về: nâng cao chất lượng tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới; củng cố hoàn thiện nhà văn hóa thôn; vận động nhân dân lắp đặt đường điện thắp sáng đường quê, thực hiện Nghị quyết 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ. 

Năm 2022, Đảng ủy xã lựa chọn việc đột phá, đổi mới “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc giải phóng mặt bằng 2 khu tái định cư cho 53 hộ dân thôn Ngòi Cái”. Đây là việc khó, bởi theo quy hoạch khu tái định cư có diện tích 3,7 ha tại thôn Rạp và Ngòi Cái sẽ nằm trên diện tích đất thổ cư, đất sản xuất của rất nhiều hộ dân. Cùng với đó, phải vận động được 53 hộ từ Ngòi Cái về 2 khu tái định cư, ổn định nơi ở và sản xuất. Do đó, ngay sau Tết Nguyên đán 2022, Đảng ủy xã đã chỉ đạo, lãnh đạo hệ thống chính trị sâu sát với các thôn trong quy hoạch khu tái định cư, tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng; làm công tác tư tưởng, vận động 53 hộ dân chuẩn bị về nơi ở mới.

Trên tinh thần thực hiện giao việc đột phá, đổi mới của cán bộ lãnh đạo, công chức xã Tiến Bộ sẽ tiếp tục được đổi mới, linh hoạt, sáng tạo gắn với thực tiễn; góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục