Tiếng việt | English

Tổ chức tốt Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở

- Trong quý I - 2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo kế hoạch. Những ngày này, các địa phương, đơn vị đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2020 của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã Minh Quang (Chiêm Hóa) còn tích cực chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị các nội dung cho đại hội chi bộ trực thuộc. Đặc biệt là sau khi tổ chức đại hội điểm tại Chi bộ thôn Noong Phường một số vấn đề cần quan tâm cũng đã được Thường trực Đảng ủy xã lưu ý để việc tổ chức đại hội tại các chi bộ tiếp theo diễn ra theo đúng chỉ đạo chung.


Lãnh đạo Đảng ủy xã Sơn Phú (Na Hang) duyệt văn kiện đại hội các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Chẩu Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang cho biết: Để đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã thành công theo đúng mục tiêu đề ra, Đảng ủy xã đã phân công mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách các chi bộ trực thuộc để hỗ trợ, chỉ đạo trực tiếp các công việc từ việc hoàn thiện văn kiện, nhân sự và các bước chuẩn bị theo kế hoạch và đúng theo tinh thần hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện ủy. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ đã hoàn thành. Ngoài một chi bộ đã tổ chức đại hội, các chi bộ trực thuộc còn lại sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội trong tháng 2 - 2020.

Tại Đảng bộ xã Lang Quán (Yên Sơn) việc chỉ đạo tiến hành đại hội tại các chi bộ trực thuộc cũng được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo sát sao. Đồng chí Lê Thanh Quân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lang Quán chia sẻ: Hiện nay 19 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị như xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo các đồng chí đảng ủy viên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho chi bộ trong quá trình chuẩn bị. Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Bí thư Chi bộ thôn 9 cho biết: Đến nay, Chi bộ đã hoàn thành nội dung, chương trình phiên trù bị và phiên chính thức, diễn văn khai mạc, bế mạc và các bài tham luận tại đại hội. Mọi vấn đề liên quan đến công tác xây dựng văn kiện, đặc biệt là đề án nhân sự đều đưa ra bàn bạc, thảo luận thẳng thắn trên tinh thần dân chủ trước khi đi đến thống nhất. Điểm thuận lợi của chi bộ trong công tác chuẩn bị là tinh thần đoàn kết, dân chủ và quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đảng viên.

Ở thành phố Tuyên Quang, đến nay đã có 153/340 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức thành công đại hội. Trong đó, đảng bộ các phường Ỷ La, Nông Tiến, Hưng Thành, Minh Xuân và xã Lưỡng Vượng đã tổ chức xong đại hội chi bộ trực thuộc. Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở còn lại đang tập trung hoàn thiện những nội dung chuẩn bị cho đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Các Đảng ủy cơ sở, nhất là các đảng ủy xã, phường đã chủ động sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng, công tác cán bộ sau khi sáp nhập thôn, bản tổ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu nhân sự đại hội. Đặc biệt, thực hiện mục tiêu bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ nhân dân đã được các đảng ủy trực thuộc quan tâm triển khai. Cuối năm 2019, thành phố đã tiến hành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố. Đây chính là bước quan trọng để lựa chọn ra những ứng viên cho chức danh bí thư chi bộ ở cơ sở với mục tiêu cơ bản bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố trong nhiệm kỳ mới.

Có thể nói, tới thời điểm này, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở các địa phương trong tỉnh đã được tiến hành đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân sôi nổi, phấn khởi. Qua đó, đảm bảo Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục