Trên 90% chi bộ, đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

- Ngày 28-11, Huyện ủy Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 sơ kết 2 năm triển khai Đề án số 16-ĐA/TU ngày 3-1-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2022-2025. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Đề án 16, chất lượng sinh hoạt chi bộ huyện được nâng lên rõ rệt cả về nhận thức và hành động. Hằng năm, 100% chi bộ thực hiện đúng quy định về sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng; 93,76% chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1lần/quý. Tỷ lệ đảng viên thực hiện sinh hoạt tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ đạt từ 90% trở lên. 100% chi bộ thực hiện nghiêm túc, đánh giá sát thực chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ; 251 chi bộ kết nạp được đảng viên mới gắn với nâng cao chất lượng đảng viên mới được kết nạp; không còn chi bộ thôn, tổ dân phố có dưới 5 đảng viên.

Toàn huyện có 16/17 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư cấp ủy, chi bộ; 6/6 giám đốc trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước đồng thời là bí thư cấp ủy. Hằng năm, số chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số văn bản của Đảng và chương trình, kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhân dịp này, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 6 đồng chí là Chủ nhiệm UBKT các Đảng bộ cơ sở.  

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục