Tiếng việt | English

Trò nhảm nhí

- Đã thành lệ, trước mỗi kỳ đại hội Đảng các cấp, nhiều tài khoản mạng xã hội, một số website của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại đăng tải, chia sẻ dưới nhiều hình thức những thông tin xấu độc, bịa đặt nhảm nhí nhằm chống phá Đảng.

Nhảm nhí nhất là dựng chuyện về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, bịa đặt phe này phe kia trong Đảng, bôi nhọ, xuyên tạc về đời tư, sức khỏe cán bộ, kích động tâm lý tiêu cực, "nắn dòng dư luận”, gây nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang trong dư luận, nhằm làm tổn hại đến niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ.

Nguy hiểm hơn, chúng còn xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bôi đen hình ảnh, thành tựu của đất nước, hình ảnh lãnh tụ; “chính trị hóa” các vấn đề về kinh tế-xã hội, từ đó tác động, làm thay đổi nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Chúng thúc đẩy, kích động biểu tình, bạo động, khiếu kiện, gây điểm nóng; mặc cả, đối kháng chính quyền, “tập dượt” cho “cách mạng màu”.

Đặc biệt, lợi dụng việc đóng góp ý kiến với các dự thảo văn kiện, chúng còn đưa ra những luận điệu phá hoại trắng trợn, đòi thay đổi vai trò của Đảng...

Chúng ta không lạ gì những chiêu trò nhảm nhí đó trước thềm đại hội đảng. Nhưng chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Thực tiễn đã chứng minh, dù khó khăn, gian khổ, dù các thế lực thù địch, phản động chống phá quyết liệt, Đảng ta vẫn tổ chức thành công các kỳ đại hội, sáng suốt lựa chọn được một bộ tham mưu chiến lược tài, trí; lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển.

Hơn lúc nào hết, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo, vạch trần và làm thất bại những âm mưu, ý đồ đen tối, những trò nhảm nhí của các thế lực thù địch. Làm được như vậy chính là đã góp phần tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.  

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục