Tự gột rửa đi

- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có hơn 70 cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật. Con số này sẽ còn nhiều hơn, bởi Đảng ta đang quyết tâm, kiên trì công cuộc phòng chống tham nhũng.

Về nguyên nhân của tình trạng này, nhiều người cho rằng lỗi bởi công tác cán bộ không chọn đúng người, bởi nạn chạy chức chạy quyền. Nhưng nói thế chưa đủ. Bởi nhiều người từng một thời không thiếu nhiệt huyết, lý tưởng cách mạng, nhưng khi có trọng trách đã không giữ được mình.

Thay vì “dĩ công vi thượng”, những người này lợi dụng cương vị, chức trách, quyền hạn của mình để vụ lợi. Thay vì lấy dân làm gốc, họ sa đà vào lối sống xa hoa, cách biệt với người dân, vô cảm trước cuộc sống vất vả của người lao động nghèo.

Ấy là chưa tình trạng nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo, phát ngôn vô tổ chức, vô ý thức kỷ luật, gây tổn hại đến uy tín, danh dự của Đảng, tác động xấu đến dư luận xã hội. Chưa kể một số cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao khi đăng đàn, viết báo, viết sách thì lên mặt “đức cao vọng trọng” để khuyên răn, chỉ bảo, giáo huấn; nhưng tâm địa ích kỷ, nhỏ nhen, ham hố tầm thường.

Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện nghiêm chỉnh công tác cán bộ; cá nhân từng cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, bền bỉ tu dưỡng rèn luyện. Phẩm chất sẵn sàng xông pha nguy hiểm, hy sinh tính mạng vì Tổ quốc của đảng viên trong thời chiến, nay phải được tiếp nối bằng tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phải biết giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân; giữa cống hiến và hưởng thụ; gắn kết nói và làm, coi trọng làm đến nơi đến chốn, thực chất, hiệu quả, làm vì sự trưởng thành của bản thân và sự vững mạnh, tiến bộ của tập thể.

Người vi phạm chắc chắn bị xử lý, những người còn lại cần thường xuyên tự rèn luyện mình. Và nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Ai trót nhúng chàm rồi thì tự gột rửa đi...”                            

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục