Vai trò cấp ủy trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Chiêm Hóa

- Sau hơn 1 năm thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tại Chiêm Hóa đã có chuyển biến rõ nét. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6 của Chi bộ Gia Kè, xã Hòa Phú có sự tham gia đầy đủ đảng viên. Sau khi thông tin Bản tin nội bộ, bí thư chi bộ đã đánh giá kết quả tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng tới. Trong tháng 5, thôn làm tốt công tác bầu cử, tỷ lệ người dân đi bầu đạt 100%; tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là gia đình có con em đi làm ăn xa không nên trở về địa phương thời điểm này; công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Tháng 6, chi bộ tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu; triển khai vụ hè thu đúng thời vụ... Bí thư chi bộ Ma Văn Mai cho biết, các nội dung đưa ra đều đã được Ban chi ủy bàn bạc kỹ, gắn với tình tình thực tế địa phương nên khi triển khai tại chi bộ đều được các đảng viên nhất trí thông qua.


Đảng viên tham gia đóng góp ý kiến trong buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6 của thôn Gia Kè, xã Hòa Phú.

Tương tự, tại kỳ sinh hoạt chuyên đề quý I của chi bộ thôn Lang Chang, xã Trung Hà, chi bộ đã lựa chọn nội dung “Nâng cấp công trình nhà vệ sinh”. Trong buổi sinh hoạt, chi bộ đã giao nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách từng hộ, nhóm hộ, có nhiệm vụ theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ, đôn đốc nhân dân thực hiện. Đối với các đảng viên là trưởng các đoàn thể sẽ phụ trách giúp đỡ đoàn viên, hội viên của mình. Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Lang Chang anh Chư Văn Chung cho biết, nhờ lựa chọn đúng nội dung, giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc nên kết quả thực hiện nghị quyết đạt rất cao. 

Đảng bộ huyện Chiêm Hóa hiện có 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 32 đảng bộ cơ sở, 18 chi bộ cơ sở; 491 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số trên 8.660 đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 16, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó quy định trách nhiệm của cấp ủy viên các cấp trong việc dự sinh hoạt chi bộ được phân công, phụ trách; chỉ đạo các ban đảng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, cấp ủy viên chi bộ và bí thư chi bộ; chỉ đạo các cấp ủy Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy viên về vị trí, vai trò của chi bộ. Các cấp ủy cơ sở quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy và bí thư chi bộ. Việc bố trí nhân sự đảm nhiệm các chức danh bí thư chi bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp hầu hết là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đối với chi bộ thôn, tổ dân phố chú trọng lựa chọn người kinh nghiệm, năng lực, trách nhiệm đảm nhiệm. 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Chiêm Hóa, đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở huyện chấp hành nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ hàng tháng; duy trì đúng lịch sinh hoạt thường kỳ vào ngày mùng 3 theo quy định. Các chi bộ đều chấp hành nghiêm chế độ ghi chép sổ sách, lưu trữ sổ sách ghi chép của chi bộ theo quy định. Nội dung sinh hoạt sát với thực tiễn cơ sở, đơn vị; lựa chọn những việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các buổi sinh hoạt diễn ra dân chủ, phát huy được tinh thần trách nhiệm các đồng chí đảng viên. 

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục