Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Nhận thức rõ vai trò “nòng cốt” của từng đảng viên, từng chi bộ, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, các cấp ủy đảng của tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo đồng bộ

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng đảng ngay từ cấp dưới cơ sở với phương châm coi chi bộ là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, chi bộ mạnh thì Đảng bộ mới mạnh. Từ đó đã đề ra những giải pháp đột phá, có hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quy định về trách nhiệm, quyền hạn các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên theo dõi đảng bộ xã, phường thị trấn; xây dựng Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025”; 

Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những chỉ thị, nghị quyết, đề án trên đều là những chỉ đạo hết sức căn cơ đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của tổ chức cơ sở Đảng đề ra các nhóm giải pháp cơ bản, chủ yếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã bám sát các nội dung, xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tới từng chi bộ đảng. Trong đó, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện giao việc đột phá tới các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố.

Lãnh đạo xã Sơn Nam (Sơn Dương) kiểm tra mô hình kinh tế của gia đình anh Trần Văn Thịnh, thôn Cây Cọ. 
Ảnh: Thu Trang

Nhiều cách làm mới, sáng tạo

Các ban đảng ở cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy cơ sở thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp và nội dung sinh hoạt; nguyên tắc sinh hoạt, lãnh đạo của chi ủy, chi bộ. Cùng với đó, các huyện, thành ủy đều phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo HĐND, UBND, cán bộ các ban đảng, cấp ủy cơ sở phân công cấp ủy viên, hàng tháng phải dành thời gian, bố trí lịch dự sinh hoạt chi bộ, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, đề xuất của đảng viên và nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn, đồng thời uốn nắn, hướng dẫn, định hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ huyện Lâm Bình thực hiện hiệu quả mô hình “sinh hoạt chi bộ mẫu”. Mỗi đảng ủy cơ sở lựa chọn ít nhất 1 chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu và mời bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc khác trong đảng bộ cùng tham gia. Sau buổi sinh hoạt, bí thư đảng ủy cơ sở chủ trì thảo luận, rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt được, chưa được để các chi bộ khác học tập. Qua thực hiện mô hình đã giúp bí thư các chi bộ nắm vững quy trình, công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Bên cạnh đó một số cấp ủy đã lựa chọn loại hình chi bộ còn yếu trong sinh hoạt chi bộ để tập trung chỉ đạo khắc phục, giao nhiệm vụ đột phá về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” cho một số đồng chí bí thư đảng ủy; đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ, thông qua hình thức sinh hoạt chi bộ điểm để tập huấn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban hành nghị quyết, chỉ thị chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chi bộ, cấp trên dự sinh hoạt chi bộ trực tuyến kết hợp với dự trực tiếp tại chi bộ. Tại một thời điểm cấp trên dự, giám sát được nhiều chi bộ ở nhiều điểm cầu khác nhau, thông qua việc giám sát sinh hoạt trên cho thấy công tác chuẩn bị của chi bộ tốt hơn; chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ được nâng lên.

Trong đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ, từ năm 2020 trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 nhiều đảng viên, cán bộ chiến sỹ phải tăng cường làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, khu cách ly, không có điều kiện về chi bộ sinh hoạt, nhiều chi bộ đã tổ chức thí điểm sinh hoạt bằng hình thức trực tuyến. Từ hình thức sinh hoạt trên vừa đảm bảo cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo chế độ sinh hoạt, cũng như quyền và nghĩa vụ của đảng viên.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã từng bước hiệu quả, thực chất hơn, xây dựng cụ thể hóa tiêu chí và phương pháp đánh giá. Việc giao nhiệm vụ, đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh được chú trọng, gắn với việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng hằng năm. Công tác xét duyệt các hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, gắn với kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký... Đặt hàng giao nhiệm vụ cho đảng viên đăng ký việc làm cụ thể, thiết thực; hằng tháng kiểm điểm tiến độ thực hiện. Kết quả nhiều đảng viên đăng ký những việc làm khó, việc làm thiết thực như “phát triển đảng viên mới” , “đoạn đường hoa”, “vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn”, “vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn”... và tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giao việc đột phá, đổi mới cho đảng viên.

Từ việc triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác xây dựng đảng ngay từ cấp cơ sở, cấp ủy các cấp đã chủ động, kịp thời, đồng bộ thực xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Qua đó, công tác quản lý đảng viên được thực hiện thống nhất, chặt chẽ, có nền nếp; thường xuyên đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, nảy sinh ở cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra. Việc đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Tình hình chính trị ở cơ sở ổn định, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được nâng lên và phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục