Xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo

-Trước yêu cầu nhiệm vụ mới trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã quan tâm, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng của đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã quan tâm nâng cao chất lượng cấp ủy viên, trước hết là đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ. Cùng với đó, các cấp ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín để giới thiệu bầu giữ chức bí thư chi bộ.

Đối với các chi bộ thôn bản, tổ dân phố đều bố trí những người có kinh nghiệm, năng lực, trách nhiệm trong công tác, có uy tín với đảng viên và quần chúng nhân dân, bảo đảm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ để làm bí thư chi bộ. Các cấp ủy ở nhiều địa phương trong tỉnh còn lựa chọn những đồng chí có sức khỏe, trình độ, năng lực để đồng thời làm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc ban công tác mặt trận. Hiện tại, trong tổng số 1.733 bí thư chi bộ ở thôn, bản, tổ dân phố, có  814 đồng chí đồng thời là trưởng thôn (tổ trưởng tổ dân phố); có 119 đồng chí đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận.

Một buổi sinh hoạt chi bộ thôn Bản Ba, xã Tri Phú (Chiêm Hóa).

Đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Tuyên Quang chia sẻ, thành phố có 204/216 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Việc nhất thể hóa hai chức danh này góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực tiễn triển khai ở địa phương cho thấy, việc nhất thể hóa này góp phần tinh gọn cơ cấu bộ máy từ cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến tổ chức thực hiện. Đồng thời phát huy tối đa năng lực của người đứng đầu cấp ủy. Những thôn, tổ dân phố thực hiện theo mô hình kiêm nhiệm nhiều năm qua chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Những thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh cũng triển khai các giải pháp nhằm phát huy tốt nhất vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ. Nhiều đảng bộ xã đã bố trí cán bộ công chức xã sinh hoạt tại chi bộ thôn làm phó bí thư chi bộ, chi ủy viên. Qua đó, nhằm củng cố và giúp chi bộ chuẩn bị nội dung, điều hành, tổ chức sinh hoạt chi bộ và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ dưới cơ sở. Đồng chí Nịnh Văn Quân, Bí thư Đảng ủy xã Đội Bình (Yên Sơn) cho biết: hiện nay, đảng bộ xã có 5 đảng viên là cán bộ, công chức xã đang được bố trí làm chi ủy viên ở các chi bộ thôn. Việc bố trí các đảng viên là cán bộ, công chức xã làm chi ủy viên đã giúp các chi bộ này làm tốt công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội theo hướng sát thực tế, sát sự chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các huyện ủy, thành ủy còn chú trọng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho các đồng chí bí thư chi bộ, nhất là một số đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Yên chia sẻ: từ năm 2020 đến nay, huyện đã tổ chức 8 lớp bồi dưỡng, tập huấn trang bị kiến thức công tác Đảng và kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho các đồng chí chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ. Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng giúp các đồng chí nắm chắc hơn kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nhất là về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phục vụ công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Giúp các đồng chí vận dụng sáng tạo trong thực tiễn để góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Cùng với các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ của các đồng chí cấp ủy, bí thư chi bộ cũng từng bước nâng lên. Theo thống kê của Ban Tổ ch?c Tỉnh ủy, hiện nay, tổng số bí thư cấp ủy cơ sở là 429 đồng chí, trong đó trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm 93,24%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm 97,9%. Tổng số bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở  là 3.067 đồng chí, trong đó, có trình độ học vấn THPT chiếm hơn 80%, trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên chiếm 45,06%. Số bí thư chi bộ trực thộc đảng ủy cơ sở được đào tạo lý luận chính tr? 56,08%.

Việc chú trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ đã và đang tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của chi ủy và chi bộ đảng, làm cho chi bộ đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối thường xuyên, chặt chẽ giữa Ðảng với nhân dân. Từ đó, các chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương và kịp thời phát hiện giải quyết những vướng mắc phát sinh, khó khăn ở cơ sở.

 Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục