Yên Sơn chủ động công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới

- Hiện nay, bên cạnh việc tập trung xây dựng văn kiện đại hội đảng, đảng bộ các xã trên địa bàn huyện Yên Sơn đã chủ động chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Quang Toàn, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức -  Nội vụ huyện cho biết, để làm tốt công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ, chặt chẽ công tác rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 làm căn cứ để các xã chủ động chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới, nhất là đối với các xã, thị trấn, bảo đảm phát huy trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch. Tính đến thời điểm này, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, cơ bản các xã đã kiện toàn lại các chức danh chủ chốt.


Tiểu ban Văn kiện xã Nhữ Khê tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ xã Phú Thịnh được Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm của huyện. Để chuẩn bị nhân sự cấp ủy của xã, Ban Thường vụ Đảng bộ xã đã chủ động, hoàn thành sớm việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025. Đảng ủy xã đã đề nghị bổ sung 3 đồng chí vào quy hoạch BCH Đảng bộ xã. Cuối tháng 12-2019, Ban Thường vụ đã tham mưu, kiện toàn 4 chức danh chủ chốt: Chủ tịch UBND xã, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch CCB. Đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ được thực hiện theo đúng phương châm “động”, “mở”; bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định, đúng điều kiện tiêu chuẩn về chức danh. Do vậy, 100% đồng chí được bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh được kiện toàn mới đều được phiếu tín nhiệm cao sau khi lấy ý kiến của cấp ủy và BCH Đảng bộ xã mở rộng.

Chuẩn bị nhân sự cấp ủy cấp xã cho đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp xã, chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương, trong năm 2019, Huyện ủy Yên Sơn đã sắp xếp, bố trí mới chức danh Bí thư Đảng ủy các xã Lực Hành, Tân Tiến, Thắng Quân, Mỹ Bằng; chức danh Chủ tịch UBND các xã Trung Minh, Nhữ Khê. Việc sắp xếp, bố trí đảm bảo theo đúng lộ trình, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thọ San, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhữ Khê bày tỏ, công tác nhân sự trước đại hội của địa phương gặp nhiều khó khăn. Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 hiện có 5 đồng chí thì có 4 đồng chí không tái cử. BCH có 13 đồng chí, thiếu 2 đồng chí. Trước tình hình trên, Tiểu ban Văn kiện của xã gấp rút bàn bạc, thống nhất xây dựng các phương án nhân sự tại chỗ dựa trên căn cứ quy hoạch cán bộ xã giai đoạn 2020 - 2025, song vẫn đảm bảo yêu cầu đổi mới không dưới quá 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ nhằm thực hiện đúng phương châm kế thừa và phát huy. Các đồng chí đưa vào đề án đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo đúng tinh thần của Chỉ thị 35. Ban Thường vụ Đảng ủy xã hiện đã xây dựng 2 phương án nhân sự khi bầu đủ hoặc bầu thiếu số lượng cấp ủy khóa mới đảm bảo yêu cầu đề ra.

Bên cạnh việc kiện toàn các chức danh chủ chốt, hiện nay huyện vẫn còn một số xã chưa thể kiện toàn. Toàn huyện hiện có 5 cán bộ chủ chốt cấp xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108; 7 cán bộ chủ chốt nghỉ chế độ không đủ tuổi tái cử thuộc các chức danh: Bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND, phó chủ tịch HĐND. Theo Cơ quan Tổ chức -  Nội vụ huyện, cơ quan đã hướng dẫn các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện các phương án cụ thể. Để từ đó, xây dựng đề án nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ 2020 -  2025 sát với điều kiện thực tiễn hơn.

Thực hiện đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã”, huyện Yên Sơn sẽ phấn đấu hoàn thành trong tháng 3 - 2020. Đây cũng là một điểm mới trong nhân sự cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đòi hỏi cấp ủy các xã chủ động sắp xếp, bố trí cho cán bộ hiện đang đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy huyện, sự chủ động, linh hoạt của cấp ủy các xã, Đảng bộ huyện Yên Sơn kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng  lực, uy tín giảm sút. 

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục