Tiếng việt | English

Yên Sơn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

- Thời gian qua huyện Yên Sơn đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Đồng chí Nhữ Hùng Thông, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện cho biết việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức được cấp ủy các cấp quan tâm, thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Các cơ quan, đơn vị căn cứ theo nhu cầu, chủ động tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã cử 24 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị; 14 đồng chí học nâng cao trình độ chuyên môn; 122 đồng chí đào tạo đại học và 94 đồng chí đào tạo cao đẳng; 283 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị; 128 đồng chí học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; 23 đồng chí học chuyên viên chính; cử 6 đồng chí đi bồi dưỡng báo cáo viên cấp huyện để bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã...


Cán bộ, công chức xã Tứ Quận (Yên Sơn) nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện cũng đã mở 34 lớp lý luận chính trị cho trên 2.000 cán bộ, đảng viên; 234 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho trên 38 nghìn học viên. Đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cho hàng nghìn cán bộ, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức mới nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức.

Đảng bộ xã Tứ Quận là một trong những đơn vị tiên phong trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ của huyện thời gian qua. Xác định công tác cán bộ có vai trò quan trọng, xã luôn tạo điều kiện cho cán bộ được học tập, rèn luyện, thử thách qua công việc hằng ngày, nhất là đối với những cán bộ trẻ. Qua đó, phát hiện những cán bộ có chuyên môn vững, phẩm chất chính trị trong sáng để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận. Đồng chí Hà Văn Thị, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đến nay, đội ngũ cán bộ của xã đều đạt trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 100% cán bộ đã, đang hoàn thiện trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; các cán bộ chuyên trách đều nắm giữ các vị trí công tác theo đúng chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng.

Trên cơ sở kết quả lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ công chức, viên chức hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Sơn chỉ đạo xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cho từng giai đoạn. Quy hoạch xây dựng luôn đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định. Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, huyện cũng đã điều động 3 cán bộ, công chức huyện biệt phái công tác tại các xã Phúc Ninh, Thái Bình, Tiến Bộ.
Sau đại hội đảng bộ các xã, các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo, rà soát và bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Ban Thường vụ Huyện ủy đang giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; trong đó chú trọng đào tạo, chăm lo bồi dưỡng những cán bộ trẻ, năng động, nhiệt huyết, có tư tưởng, tầm nhìn chiến lược, phẩm chất chính trị trong sáng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước mắt, chuẩn bị nguồn tham gia bầu cử vào HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục