Tiếng việt | English

Yên Sơn phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên

- Đảng bộ huyện Yên Sơn luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thôn Cây Chanh, xã Chiêu Yên nằm bên những vạt đồi thấp. Con đường bê tông vào thôn luôn được vệ sinh sạch sẽ, không có rác thải vứt bừa bãi, nhà cửa của nhân dân đều có khuôn viên ngăn nắp. Có được diện mạo như vậy là nỗ lực rất lớn từ chi bộ thôn trong việc lãnh đạo nhân dân xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Mông Thanh Thuận, Bí thư chi bộ thôn chia sẻ, chi bộ đặt quyết tâm xây dựng chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm. Muốn làm việc đó thì phải xây dựng từ đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ. Lãnh đạo nhân dân xây dựng nông thôn mới là mục tiêu xuyên suốt trong thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ. Dó đó, Chi ủy đã họp bàn, thống nhất và giao nhiệm vụ cho 12 đảng viên để phát huy vai trò nêu gương trong mỗi đảng viên. Mỗi nhóm hộ, mỗi tuyến đường đều có đảng viên phụ trách. Qua đó, từ việc lớn đến việc nhỏ trong thôn như đóng góp ngày công xây dựng các công trình hạ tầng, hay các buổi lao động dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm… đều có sự phụ trách của mỗi đảng viên. Đảng viên được phát huy vai trò của mình, chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo là yếu tố quyết định việc giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh trong nhiều năm qua ở thôn Cây Chanh.


Lãnh đạo Đảng ủy xã Tứ Quận kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa thôn bản.

Đảng bộ xã Tứ Quận có 4 năm liền, từ năm 2016 đến nay đều được đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Theo Bí thư Đảng ủy xã Hà Văn Thị, yếu tố quan trọng là việc lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ định kỳ được thực hiện nghiêm túc thì việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng tiếp theo được hiệu quả hơn. Từ đó, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng. 

Đồng chí Nhữ Hùng Thông, Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện chia sẻ: Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu kịp thời cho Huyện ủy xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung vào các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ như: phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ và thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ nhân dân.

Các tổ chức Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, đảng viên. Theo đó, các chi, đảng bộ cơ sở đã phát huy vai trò, thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo gần dân, sát dân; luôn chăm lo lợi ích thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện được nâng lên. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. 

Thời gian tới, Đảng bộ huyện  Yên Sơn tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tỉnh về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục