Ngăn chặn bệnh quan liêu

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nêu một số biểu hiện của “chứng bệnh” quan liêu là ...

Cần tạo thành thói quen

- Trên thế giới rất ít nước có Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ở Việt Nam có ...

Để vụ mùa năm 2020 bội thu

- Thời điểm đầu tháng 7, vụ mùa năm 2020 đã bắt đầu, cần đầu tư những gì để có được bội ...

Bao giờ mới hết lót tay?

- Thời gian qua công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đã có chuyển ...

Tin xem nhiều

Bạn đọc với báo

- Năm 2020 đã hết. Nhìn lại một năm qua, Báo Tuyên Quang vui mừng vì các ấn phẩm đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Chất lượng tuyên truyền trên từng số báo in ...

Mời cộng tác báo Xuân Tân Sửu

- Đón chào Xuân Tân Sửu 2021, Báo Tuyên Quang xuất bản ấn phẩm đặc biệt 100 trang in 4 màu với nhiều chuyên đề, nội dung phong phú; là món quà xuân đặc biệt, nhiều ý nghĩa dành ...