Tiếng việt | English

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã tiêu biểu

- Những năm qua, xã Đông Thọ luôn được Ban CHQS huyện Sơn Dương đánh giá là đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Kết quả ấy có sự đóng góp tích cực của Chỉ huy trưởng quân sự xã Đỗ Tiến Dũng (trong ảnh).

Trong suốt 15 năm gắn bó với cương vị là Chỉ huy trưởng, đồng chí Dũng đã cùng anh em trong Ban CHQS xã Đông Thọ làm tốt vai trò tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng và triển khai đầy đủ các kế hoạch công tác liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; kế hoạch chiến đấu trị an, hiệp đồng phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai... Hàng năm, Ban CHQS xã thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Luật Nghĩa vụ quân sự; Công tác tuyển quân hàng năm của xã luôn đảm bảo giao quân đạt và vượt chỉ tiêu, không có trường hợp loại trả. Trong năm 2019, xã Đông Thọ có 10 thanh niên được gọi nhập ngũ, đảm bảo 100% kế hoạch và gọi khám sơ tuyển sẵn sàng nhập ngũ năm 2020 được 70 thanh niên, trong đó số đủ điều kiện gọi khám 49 thanh niên. Ban CHQS xã luôn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình quy định, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% khá, giỏi trở lên.  

Ngoài công tác chuyên môn, đồng chí Dũng thường xuyên chỉ đạo Ban CHQS xã và lực lượng dân quân xã tích cực tham gia công tác dân vận, công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhân dân tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, giúp gia đình chính sách sửa chữa nhà ở, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình quân nhân gặp khó khăn. Đồng chí cũng tích cực tham mưu cho UBND xã bảo đảm các chế độ cho lực lượng dân quân khi tham gia huấn luyện, điều động; tham mưu cho Hội đồng nhân dân các chính sách thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Với những việc làm mang nhiều ý nghĩa và chứa đựng tinh thần trách nhiệm, đồng chí Dũng đã gây dựng được sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như niềm tin yêu của đông đảo người dân trên địa bàn.

Đồng chí Âu Văn Tá, Chủ tịch UBND xã Đông Thọ cho biết: Đồng chí Đỗ Tiến Dũng là người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước tập thể. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Dũng luôn nhiệt huyết, tích cực nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã về thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên trong xã học tập, noi theo.

Những đóng góp tích cực của đồng chí Dũng đã góp phần cùng lực lượng vũ trang xã Đông Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục