Chỉ huy trưởng gương mẫu, trách nhiệm

- Xuất ngũ về địa phương năm 2002, anh Hoàng Văn Liền từng kinh qua các chức danh Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động của xã, Chỉ huy Phó Ban CHQS xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa).

 Anh Hoàng Văn Liền. 

Năm 2010, anh đảm nhiệm Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã cho đến nay. Ở cương vị nào, anh luôn phát huy tinh thần gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Liền chia sẻ, hoạt động quân sự - quốc phòng địa phương của xã còn nhiều khó khăn. Công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ dân quân thường xuyên đi làm ăn xa. Lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động tham gia huấn luyện có lúc với quân số chưa đạt yêu cầu, chất lượng huấn luyện chưa cao. Việc huy động dân quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh trực gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trạng trên, anh Liền đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã sắp xếp, bố trí lại lực lượng dân quân, DBĐV theo hướng tinh gọn, củng cố đội ngũ thôn đội trưởng đảm bảo số lượng, chất lượng; thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên với số lượng hợp lý, biên chế đủ thành phần theo đúng Luật Dân quân tự vệ. Chú trọng đến công tác phát triển Đảng, anh đã tham mưu, phối hợp với các chi bộ thôn bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong lực lượng. Năm 2020, đã kết nạp mới 2 đảng viên là dân quân và DBĐV. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 30%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 21%. 

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của xã hàng năm bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng. 100% thanh niên có mặt đầy đủ, đúng giờ tham gia khám sơ tuyển, khám tuyển chính thức theo yêu cầu của trên. Xã bàn giao số công dân nhập ngũ đảm bảo 100% số lượng.

Anh chủ động học hỏi, trau dồi, kỹ năng phương pháp huấn luyện quân sự; chuẩn bị thao trường, mô hình, học cụ huấn luyện đảm bảo yêu cầu đề ra; tăng cường giáo dục chính trị và thực hiện tốt chi trả chế độ chính sách cho lực lượng dân quân. Chất lượng huấn luyện dân quân của địa phương không ngừng được nâng lên theo đúng phương châm “Cơ bản, chất lượng, hiệu quả”. Hàng năm, quân số tham gia huấn luyện đạt 100% và 100% đạt yêu cầu trong đó đạt trên 75% khá, giỏi. Anh còn tích cực nghiên cứu mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Với mô hình “Bệ bắn di động cải tiến” của anh được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao. Nhiều năm qua, anh đã vận dụng trong huấn luyện, góp phần nâng cao chất  lượng huấn luyện.

Với những đóng góp của mình, anh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.  

Bài, ảnh: Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục