Chỉ huy trưởng gương mẫu, trách nhiệm

- Thượng tá Nguyễn Chí Kiên (trong ảnh), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và đạt thành tích cao trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Là cán bộ chỉ huy cơ quan quân sự trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, Thượng tá Kiên luôn trăn trở phải làm gì để nâng cao chất lượng quân sự quốc phòng, xây dựng LLVT huyện vững mạnh làm nòng cốt trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

Anh xác định, để tập thể đơn vị mạnh trước hết nội bộ phải đoàn kết, thống nhất. Trước tiên, anh gắn bó mật thiết giữa Chỉ huy trưởng và Chính trị viên, giải quyết tốt mối quan hệ trong công tác; giữ vững mối đoàn kết thống nhất cao trong Đảng ủy, Ban chỉ huy. Anh luôn coi trọng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy vai trò nêu gương của người cán bộ chỉ huy để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện trách nhiệm nêu gương, hàng năm, anh đã đăng ký, cam  kết nội dung cụ thể về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, anh nêu gương trong học tập, nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Thời gian qua, anh đã cùng với tập thể Đảng ủy Quân sự huyện làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các chiến lược, nghị quyết, chỉ thị, thông tư của Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng, Chính phủ về công tác quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Đồng thời, chú trọng chỉ đạo, xây dựng LLVT huyện vững mạnh, toàn diện. Hiện nay, lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) đạt tỷ lệ 1,7% dân số; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng đạt 35%. Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) được sắp xếp đủ vào 100% đầu mối đơn vị, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 85,3%, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 15,6%. Hàng năm, quân số các lực lượng tham gia huấn luyện quân sự đạt trên 98%, kết quả đạt khá. Năm 2021, Ban CHQS huyện đã giành được giải nhất toàn đoàn tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về DQTV do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, 1 cá nhân giành giải ba tại hội thi do Quân khu 2 tổ chức. Năm 2021, thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện”, anh Kiên đã trực tiếp chỉ đạo 4 cán bộ nghiên cứu, phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật “Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời thành nguồn điện áp phục vụ trong quân sự”. Sáng kiến đã được Quân khu 2 trao giải C.

Vừa qua, Thượng tá Nguyễn Chí Kiên được Bộ CHQS tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2021.

Bài, ảnh: Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục