Tiếng việt | English

Chỉ huy trưởng tận tâm với công việc

- Tháng 10-2017, đồng chí Nông Văn Thành, dân tộc Nùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phúc Ứng (Sơn Dương) được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã sau hơn 10 năm là Chỉ huy Phó. Nhờ sự nỗ lực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm, trách nhiệm trong công việc, anh Thành luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương.

Đồng chí Nông Văn Thành

Trên cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, anh luôn sâu sát chỉ đạo của Ban CHQS huyện, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng sát với điều kiện, tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, anh cùng lực lượng dân quân xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ thôn tuyên truyền pháp luật về giáo dục quốc phòng, an ninh. Trong điều kiện thanh niên đi làm ăn xa nhiều, anh Thành đặc biệt chú trọng công tác nắm chắc nguồn tuyển quân tại địa phương; tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi 17, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, độ tuổi dân quân, nguồn dự bị động viên thực hiện Luật Dân quân Tự vệ và Luật Nghĩa vụ Quân sự.

Tính đến thời điểm này, lực lượng dân quân của xã chiếm 1,5% so với dân số; không có dân quân vi phạm pháp luật. Anh Thành đã tham mưu cho Đảng ủy xã làm tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên. Trung bình mỗi năm, toàn xã kết nạp được từ 2-4 đảng viên trong cả 2 lực lượng. Hiện nay, xã có 45% đảng viên trong lực lượng dân quân, 15% đảng viên trong lực lượng dự bị động viên.

Nhờ làm tốt công tác nắm nguồn, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, hàng năm, xã luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu sơ tuyển, khám tuyển, chỉ tiêu tuyển quân. Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, anh Thành cùng cán bộ Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, bảo đảm đúng, đủ nội dung. Quân số tham gia huấn luyện hàng năm đạt 98%, trong đó có 75% khá giỏi.

Đầu năm 2019, anh Thành bị bệnh phải điều trị trong thời gian dài. Trong điều kiện sức khỏe bị hạn chế, anh vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban CHQS xã cũng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, theo chỉ đạo của cấp trên, anh đã huy động 100% quân số của Trung đội dân quân cơ động của huyện thuộc lực lượng dân quân xã tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện. Bên cạnh đó, anh cùng lực lượng dân quân tại chỗ của xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tận tâm, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, anh Thành đã góp phần tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ đổi mới. Năm 2019, anh Thành được UBND huyện khen thưởng đã có thành tích trong thực hiện công tác quân sự - quốc phòng.  

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục