Tiếng việt | English

Điển hình hiến đất làm nhà văn hóa

- Với mong muốn đóng góp xây dựng quê hương, bà Nguyễn Thị Bợ, dân tộc Tày, thôn Đống Đa, xã Thượng Nông (Na Hang) đã hiến hơn 1.200m2 đất của gia đình để xây dựng nhà văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Bợ

Từ nhiều năm trước, trên địa bàn thôn Đống Đa, xã Thượng Nông chưa quy hoạch được quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa, các cuộc họp thôn đều phải mượn nhà dân để tổ chức cho nên hiệu quả chưa cao, việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân chưa kịp thời.

Xuất phát từ thực tế trên, UBND xã Thượng Nông đã tổ chức nhiều cuộc họp thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hiến đất, đóng góp công sức, vật chất để xây dựng nhà văn hóa. Thông qua các buổi tuyên truyền, vận động tại thôn, bà Nguyễn Thị Bợ đã bàn với gia đình hiến hơn 1.200 m2 đất ruộng 2 vụ lúa cho thôn xây dựng nhà văn hóa. Đồng thời, bà và gia đình tham gia vận động các hộ trong thôn tích cực đóng góp công sức, vật chất để xây dựng nhà văn hóa...

Với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân thôn Đống Đa và sự hỗ trợ của Nhà nước đến năm 2019 nhà văn hóa thôn đã được hoàn thành.
Từ khi nhà văn hóa thôn được xây dựng người dân trong thôn đã hào hứng đi họp nên việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được kịp thời, người dân thực hiện hương ước của thôn tốt hơn.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục